ETALON LASERTRACER-NG

Förenkla och automatisera kalibrering, kompensering och verifiering av medelstora och stora verktygsmaskiner samt koordinatmätmaskiner.

Etalon-LASERTRACER

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
ETALON LASERTRACER-NG förenklar kalibrering och övervakning av koordinatmätmaskiner (CMM) och verktygsmaskiner, för oöverträffad precision och kostnadseffektivitet.

Till skillnad från andra mätsystem för medelstora och stora maskiner använder LASERTRACER en patenterad mätteknik som fullt ut kompenserar för de mekaniska felen på de linjära axlarna, rotationsaxlarna och svängaxlarna för att skapa ett rotationscentrum med oöverträffad precision. 
 


Snabb och effektiv mätprocess

LASERTRACER eliminerar behovet av finjustering av komponenter, vilket är en vanlig orsak till mänskliga fel. Operatören placerar helt enkelt LASERTRACER i eller nära maskinens arbetsvolym och monterar sedan reflektorn på verktyget eller proben. LASERTRACER spårar sedan automatiskt maskinens faktiska bana i hela arbetsvolymen och levererar mycket exakta mätvärden till våra programvarupaket TRAC-CAL och TRAC-CHECK, som beräknar och analyserar maskinfel med en noggrannhet på submikronnivå.


Guidad kalibrering av koordinatmätmaskiner och verktygsmaskiner

Den användarvänliga TRAC-CAL-programvaran vägleder operatören genom mätningsprocessen för att kunna fastställa systematiska geometriska avvikelser för de koordinatmätmaskiner eller verktygsmaskiner som utvärderas. I detta omfattas positionsavvikelser, rakhetsavvikelser i båda riktningarna, rotationsavvikelser (pitchning, girning, rullning) och rätvinklighet mellan axlarna.


Identifiera snabbt om en maskin ligger inom specifikationerna

Genom att använda LASERTRACER i kombination med TRAC-CHECK-programvaran är det möjligt att inom 30 minuter fastställa om en maskin fortfarande ligger inom specifikationerna eller om den behöver underhåll eller felkompensering. Denna patenterade metod möjliggör automatisk inriktning av laserstrålen och gör att mättiden minskas avsevärt.


ETALON MULTITRACE: Multilateration i realtid 

För tillämpningar som kräver högsta spatiala precision och dynamiska upplösning används fyra elektroniskt kopplade LASERTRACER-enheter som bildar ett realtids multilaterationssystem med en kortsiktig datahastighet på upp till 50 kHz (1 000 Hz kontinuerligt) med en noggrannhet på submikronnivå.
 • Funktioner och fördelar
  Förbättra noggrannheten hos fleraxliga maskiner med volymetrisk kompensering
  Lösningen tillhandahåller en logg för utmatning av axelavvikelser i olika visningar och vid behov kan korrigeringsdata genereras med en enda knapptryckning. Detta säkerställer högsta noggrannhet för koordinatmätmaskinen eller verktygsmaskinen.

  Effektiv testning och kalibrering av koordinatmätmaskiner och verktygsmaskiner
  Den geometriska interaktionen mellan alla maskinaxlar registreras med den beprövade ETALON-metoden, som bestämmer de sex frihetsgraderna (DOF) för alla axlar och deras vinkelräthet i förhållande till varandra.

  Standardiserad övervakning av koordinatmätmaskiner och verktygsmaskiner
  Alla beräkningar och mätningar uppfyller kraven i ISO 230-2, -6 eller VDI 3441, alternativt ISO 230-4 (ballbar-test) eller ISO10360-2

  Skalbar lösning för flexibel användning
  Inom räckvidden för en mätmaskin eller verktygsmaskin kan rumslig noggrannhet i submikrometerområdet till stor del uppnås med hjälp av automatiserade mätrutiner. Principen är skalbar för att passa olika maskinstorlekar.

  Lättanvänd och tidsbesparande lösning
  Inget behov av finjustering, för en lättanvänd och tidssparande lösning
   
 • Tekniska data
     
  Mätosäkerhet för spatial förskjutning (95 %)  0,2 µm + 0,3 µm/m
  Upplösning  0,001 µm
  Mätområde  0,2–20 m (större maskinmått täcks genom måttsammanfogning)
  Vinkelområde, azimutaxel  -225° till 225°
  Vinkelområde, höjningsaxel  -35° till 85°
  Vikt  8,5 kg
  Laserklass  2 M
  Leverans  flygsäkra transportboxar
 • Nedladdningar

HxGN LIVE Global

Lär dig hur våra tekniker digitalt kan omvandla anläggningar, tillgångar och arbetsflöden för att öka produktiviteten.