Programvara för datorstödd konstruktion (CAE-programvara)

Hexagon Manufacturing Intelligences programvarulösningar för datorstödd konstruktion (CAE) gör det möjligt för designer, ingenjörer och analytiker att simulera produkt- och processprestanda med finit elementanalys (FEA), datorstödd flödesdynamik (CFD) och flerkroppsdynamik (MBD), samt erbjuda verktyg för kostnadsuppskattning designoptimering.

Produktförfrågan