Skenovací sondy HP-S-X5

Mimořádně přesné, pevné 3D skenovací sondy

HP-S-X5-M

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.
Skenovací sondy HP-S-X5, navržené za účelem dosažení mimořádné přesnosti, jsou pevné skenovací hlavy umožňující simultánní měření v osách X, Y a Z pro přesné určení orientace ploch součásti.
 
Sondy se dodávají ve dvou verzích, HP-S-X5 a HP-S-X5 HD, aby bylo možné použít ty nejvhodnější doteky pro každou aplikaci, a ideálně se hodí pro měření malých tolerancí a složitých geometrií mechanických částí.

Sondy HP-S-X5 a HP-S-X5 HD jsou analogové sondy pro náročné podmínky, které nabízejí velmi vysokou a opakovatelnou přesnost dokonce i s mimořádně dlouhými prodlužovacími nástavci a těžkými konfiguracemi doteků.
 
Řada skenovacích sond HP-S-X5 nabízí skutečné 3D snímání a proto se ideálně hodí pro kontrolu částí, jako jsou ozubená kola, rotory a lopatky. Při kontaktu se součástí sonda automaticky měří kolmo k ploše dílu. Výchylky měří lineární proměnné diferenciální převodníky (LVDT) s vysokým rozlišením. Ty umožňují přesnou kompenzaci průhybu sondy při použití libovolně dlouhých doteků.

Obě verze jsou vybavené antikolizním systémem chránícím hlavu, a dotek je možné vyměnit automaticky bez nutnosti opětovné kalibrace, čímž se zkracuje doba měření a zvyšuje se produktivita. Pneumatické uchycení doteků umožňuje rychlou a spolehlivou výměnu a snižuje pracovní vytížení obsluhy. Odolná konstrukce snímače také zajišťuje dlouhodobou přesnost prakticky bez jakékoli údržby.

Verze HP-S-X5 HD nabízí lepší dostupnost součástí, zlepšuje možnosti použití doteků až do délky 800 mm a hmotnosti 650 g, a umožňuje zákazníkům využívat vysoce přesné skenování ve větším rozsahu měřicích aplikací včetně kontroly malých součástí a prvků hluboko uvnitř.
 • Vlastnosti a výhody

  Vysoká a opakovatelná přesnost
  Skenovací sondy HP-S-X5, navržené za účelem dlouhodobého poskytování spolehlivých výsledků, zajišťují přesná měření i s těžkými nebo mimořádně dlouhými doteky.

  Antikolizní systém
  Zabraňuje poškození snímací hlavy, čímž eliminuje nákladné opravy a minimalizuje prostoje stroje, takže napomáhá dosažení nejlepší možné produktivity.

  Pneumatické uchycení doteků
  Konstrukce uchycení, která je rovněž kompatibilní se systémy automatických výměníků, zajišťuje rychlou, účinnou a spolehlivou výměnu měřicích nástrojů, čímž se snižuje pracovní vytížení obsluhy.

  Skutečné 3D snímání
  Sofistikované kompenzační mechanismy zajišťují přesné nastavení průhybů sondy dokonce i při použití dlouhých prodlužovacích nástavců, čímž se eliminují chyby ve výsledcích.

  Konstrukce bez motoru
  Díky absenci motoru nejsou v sondě žádné zdroje tepla, což napomáhá zachování optimálních podmínek měření a eliminování teplotních změn ovlivňujících výsledky.

  Robustní konstrukce
  Robustní konstrukce pro měření v náročných podmínkách znamená, že není zapotřebí prakticky žádná údržba, a podporuje dosažení cílů produktivity.

 • Technické údaje

   HP-S-X5  HP-S-X5 HD
   Typ snímací hlavy  Analogová  Analogová
   Poloha  Uprostřed  Uprostřed
   Rozhraní sondy  Rybinový konektor  Rybinový konektor
   Rozměry  Ø 84 x 191 mm  Ø 84 x 191 mm
   Hmotnost  1,080 g  1,080 g
   Rozlišení  < 0.1 µm  < 0.1 µm
   Měřicí rozsah  ± 1 mm ve všech osách  ± 1 mm ve všech osách
   Rozsah přesahu  ± 2 mm ve všech osách  ± 2 mm ve všech osách
   Lineární tuhost  5 N/mm  5 N/mm
   Spoj doteku  M5  M5
   Max. hmotnost doteku  500 g (včetně upevnění doteku)  650 g (včetně upevnění doteku)
   Max. délka doteku  Až 500 mm  Až 800 mm
   Ochrana proti kolizi  Standardní  Standardní
   Přívod vzduchu  0.5 MPa  0.5 MPa
   Výměnný snímač teploty součásti  Volitelně  Volitelně

 • Ke stažení
 • Applications
 • Nakupujte příslušenství pro souřadnicové měřicí stroje online

HxGN LIVE

Každoroční mezinárodní konference společnosti Hexagon, HxGN LIVE, poskytuje inspirující prezentace, neomezené navazování kontaktů a ukázky technologií, které musíte vidět.