Optimalizace měření táhel řízení

Použití stroje s funkčním balíčkem shop-floor ke kontrole důležitých automobilových dílů

Táhlo řízení je součástí všech aut a má vliv na řízení a brzdění.

Táhlo řízení, umístěné mezi šasi vozidla a příčným ramenem nápravy, brání kolům v pohybu tam a zpět během brzdění. Nepřesně změřená táhla řízení by mohla způsobit strhávání řízení a opotřebení pneumatik. Mohla by také způsobit problémy s řízením kvůli chybnému souběhu kol a potenciálně nebezpečné snížení brzdné síly. Bez dostatečné vůle mohou způsobit zablokování kol.

Táhla řízení se obvykle vyrábějí z nerezové oceli nebo hliníku pomocí přesného CNC obrábění. Přestože se běžně používají konstrukce rovného typu, některá táhla řízení jsou vybavena pevně svařenými rameny nápravy s oky, napomáhajícími zvětšení volného prostoru kolem pneumatiky. Zajišťují tak, aby nedošlo k uvolnění upevňovacích prvků. S rostoucí globální poptávkou po automobilech musí dodavatelé táhel řízení zkombinovat nezbytnou přesnost kontroly s vysokou rychlostí měření. Důsledkem toho je, že mnozí výrobci chtějí přiblížit procesy kontroly do blízkosti výrobní linky. Optimální řešení tak musí být připravené pro dílenské prostředí a zároveň schopné spolehlivě měřit v náročných a pravidelně se měnících podmínkách.

 

Robustní řešení připravené pro výrobu

Souřadnicový měřicí stroj (SMS) GLOBAL S nakonfigurovaný s funkčním balíčkem Shop-Floor je optimalizován pro měření v blízkosti výrobní linky. Ochranné měchy a kryty ještě více chrání mechaniku stroje proti prachu, nečistotám a jiným kontaminantům. 

Systém monitorování okolních podmínek PULSE sleduje odchylky teploty a vibrací a automaticky upozorní uživatele při překročení prahových hodnot okolních podmínek. SMS lze vybavit i LED informační signalizací, díky které může uživatel kontrolovat stav stroje z dálky a může se tak věnovat i jiným úkolům.

Kromě toho mohou výrobci táhel řízení vyžadovat integraci měřicího řešení do plně automatizovaného výrobního procesu. Stroj GLOBAL S se díky svému automatizovanému měření a schopnosti poskytovat včas údaje o kvalitě pro integraci do robotické výrobní buňky ideálně hodí. Data lze snadno předávat do zbytku továrny prostřednictvím řady technologií připojení včetně statistických systémů a možností vstupu a výstupu. Ať se výrobce rozhodne pro implementaci robotické buňky ihned nebo v budoucnu, zvýšená výkonnost a schopnost analyzovat data procesu v průběhu času nabízí pro řízení kvality významnou přidanou hodnotu.

 

Primární je všestrannost

Protože kontrola táhel řízení vyžaduje vysokou přesnost, optimální metodou je dotykové skenování. Stroj GLOBAL S měření táhel řízení vylepšuje pomocí celé řady dostupných doteků, které umožňují přístup ke složitějším prvkům. Větší univerzálnosti a kratších dob měření se dosahuje kombinací skenovací sondy HP-S-X1H s otočnou snímací hlavou HH-AS8-T2.5, která umožňuje 12 240 jedinečných poloh. Díly je tak možné měřit s optimální pozicí sondy.

Univerzálnost, malá zabraná podlahová plocha a vysokorychlostní měření ze stroje GLOBAL S činí dokonalou volbu pro odstupňovanou výrobu různě velkých táhel řízení. Protože je stroj připraven pro integraci do dílenského prostředí a potenciální zahrnutí do automatizované robotické buňky, představuje ideální řešení pro optimalizaci výrobních procesů a zkrácení celkové doby uvedení produktu na trh.