Automatizace s využitím laser trackerů

Navzdory často vysokým počátečním nákladům na špičkové metrologické vybavení jsou to především dlouhodobé náklady na pracovní dobu, které jsou nejvýznamnější finanční investicí vyžadovanou důsledným dodržováním procesu kontroly kvality. Zásahy obsluhy jsou často hlavním zdrojem chyb procesů kontroly kvality. Systém, který dokáže eliminovat jak největší finanční náklady, tak hlavní zdroj chyb, rozhodně stojí i za výraznou počáteční investici.

Naše řešení automatizované kontroly s laserovým trackerem jsou přizpůsobená a vyrobená podle velmi specifických uživatelských požadavků, které definují vše od velikosti a komponent po stávající i budoucí funkce. Tento přístup výroby na zakázku je důvodem, proč naše řešení podporují lepší kvalitu a vyšší produktivitu práce ve výrobních závodech po celém světě.


Leica Absolute Tracker AT960 standardně poskytuje měření se šesti stupni volnosti (6DoF), což umožňuje použití skeneru, kamery nebo sondy na vzdálenost až 30 m.  Se skenerem Absolute Scanner AS1 a snímači Leica T-Scan 5 a Leica T-MAC  lze tento proces automatizovat, přičemž snímače lze snadno namontovat na jakékoli standardní rameno průmyslového robota. Nastavení plně automatizované kontroly je poté již jen záležitostí programování a příslušenství – od otočných stolů, pojezdových pásů a robotů po izolační stěny, integrované řídicí stanice a zásobníky sond pro automatické přepínání snímačů.

Možnosti automatizace vylepšuje zejména průkopnický modulární koncept AS1, který umožňuje rychlé vyjmutí jednotky skeneru pro účely opravy v případě plánované údržby nebo kolize. Výměna během servisu, aby se minimalizovaly prostoje, je zjednodušena díky opakovatelnému upnutí s jedním spínačem, což umožňuje snadnou instalaci. To je obzvláště užitečné, protože systém lze nakonfigurovat tak, aby akceptoval více skenerových jednotek AS1. To znamená, že další jednotku AS1 na místě lze v případě potřeby okamžitě použít jako dočasnou náhradu, aby se předešlo nákladným prostojům.

Přímé skenování s trackerem ATS600
S pomocí jedinečné funkce přímého skenování, kterou nabízí Leica Absolute Tracker ATS600, je automatizovaná kontrola jednodušší než kdy dříve. Snímač ani operátor nemusí být přítomni v místě měření. Stačí tak umístit komponenty do zorného pole trackeru a automaticky zkontrolovat několika softwarovými příkazy. S trackerem není nutné hýbat, ani není nutné ruční skenování. Díky jedinečné funkci selektivního skenování stačí trackeru ATS600 označit oblast měření, potřebnou úroveň detailů a stisknout tlačítko Start.

Tracker ATS600 lze dokonce namontovat na robota AGV (Automated Guided Vehicle) a ovládat dálkově prostřednictvím přehledové kamery. Jedinečnou možnost přímého skenování, podporovanou vyrovnáním reflektorů funkcí PowerLock, je tak možné využít pro ještě větší objemy měření.