Systémy Absolute Tracker: Automatizovaná inspekce

Klíč k produktivnímu měření a analýze

Automatizovaná kontrola pomocí skeneru Absolute Scanner AS1
Navzdory často vysokým počátečním nákladům na špičkové metrologické vybavení jsou to především dlouhodobé náklady na pracovní dobu, které jsou nejvýznamnější finanční investicí vyžadovanou důsledným dodržováním procesu kontroly kvality. Zásahy operátora často bývají hlavním zdrojem chyb procesů kontroly kvality. Systém, který dokáže nejen minimalizovat finanční náklady, ale také odstranit hlavní zdroj chyb, rozhodně vyžaduje významnou počáteční investici.

Řešení automatizované kontroly s laser trackerem jsou přizpůsobená a vyrobená podle velmi specifických uživatelských požadavků, která definují vše, od velikosti a komponent po stávající i budoucí funkce. Tento přístup výroby na zakázku je důvodem, proč naše řešení podporují vyšší kvalitu a produktivitu práce ve výrobních závodech po celém světě.


6DoF s trackerem AT960

Leica Absolute Tracker AT960 dokáže běžně měřit v šesti stupních volnosti (6DoF) – skener, kameru nebo sondu lze použít až na vzdálenost 30 metrů. Se skenery Absolute Scanner AS1aAbsolute Scanner AS1-XL a snímači Leica T-Scan 5 a Leica T-MAC lze tento proces automatizovat – snímače lze snadno namontovat na jakékoliv standardní rameno průmyslového robota. Nastavení plně automatizované kontroly je poté již jen záležitostí programování a příslušenství – od otočných stolů, pojezdových pásů a robotů po izolační stěny, integrované řídicí stanice a zásobníky sond pro automatické přepínání snímačů.

Možnosti automatizace vylepšuje zejména průkopnický modulární koncept AS1 a AS1-XL, který umožňuje rychlé vyjmutí jednotky skeneru pro účely opravy v případě plánované údržby nebo kolize. Během servisu se výměna zjednodušuje opakovatelným upnutím s jedním spínačem, což usnadňuje instalaci a minimalizuje prostoje. To je užitečné, protože systém lze nakonfigurovat tak, aby přijímal více jednotek AS1/AS1-XL, což znamená, že v případě potřeby lze jinou skenovací jednotku na místě okamžitě použít jako dočasnou náhradu a vyhnout se tak nákladným prostojům.

Přidání WRTL k automatizovaným kontrolním systémům založeným na AT960 umožňuje zcela bezdrátové nastavení bez nutnosti kabelového propojení mezi skenerem a řídicí jednotkou trackeru. V nejjednodušším provedení odstraňuje nepořádek ve výrobním prostředí. V pokročilejším provedení umožňuje namontovat tracker a skener na systémy AMR, což vytváří autonomní inspekční systém fungující i v podmínkách nedostatečného osvětlení.

Přímé skenování s ATS600

Díky jedinečné funkci přímého skenování, kterou nabízí Leica Absolute Tracker ATS600, je automatizovaná kontrola jednodušší než kdy dříve. Snímač ani operátor nemusí být přítomni v místě měření. Stačí tak umístit komponenty do zorného pole trackeru a automaticky zkontrolovat několika softwarovými příkazy. S trackerem není nutné hýbat, ani není nutné ruční skenování. Díky jedinečné funkci selektivního skenování stačí trackeru ATS600 označit oblast měření, potřebnou úroveň detailů a stisknout tlačítko Start.

Tracker ATS600 lze dokonce namontovat na robota AGV (Automated Guided Vehicle) a ovládat dálkově prostřednictvím přehledové kamery. Jedinečnou možnost přímého skenování, podporovanou vyrovnáním reflektorů funkcí PowerLock, je tak možné využít pro ještě větší objemy měření.