Absolute Tracker: Automatizovaná výroba

Automatizovaná výroba s bezkonkurenční přesností

Megarob_big_wo-Vario_00275-B
Naše řešení automatizace s využitím laser trackerů, založená na zkušenostech s aplikacemi v oblasti automatizované kontroly, dláždí cestu ke skutečné metrologicky asistované montáži. Dalším krokem na cestě ke skutečně chytré výrobě je zavedení pokročilého měřicího nástroje pod přímé řízení výrobního procesu.

7DoF s trackerem AT960

Řídicí systémy automatizované výroby jsou založeny na schopnosti měření se šesti stupni volnosti (6DoF) trackeru Leica Absolute Tracker AT960 – díky tomu lze snímač přesně sledovat a precizně orientovat v měřicím objemu o průměru až 60 metrů.

Doplněním sady RTFP (Real-Time Feature Pack) vzniká z modelu AT960 systém, který splňuje požadavky deterministického předávání dat z měření při řízení robotů v reálném čase. Sada RTFP, založená na zavedeném protokolu EtherCat, umožňuje předávat data naměřená se šesti stupni volnosti s přesnými časovými údaji s frekvencí 1 000 Hz. Tento proces je známý pod označením data měřená se sedmi stupni volnosti.

Když je přístroj jako Leica T-Mac integrován v místě výroby, dokáže tracker AT960 rozšířený o sadu RTFP poskytovat precizní a přesnou kontrolu v aplikacích zahrnujících procesy jako je obrábění, kompletace dílů nebo jakákoli jiná činnost robotické výroby, u kterých je důležitá přesnost.

Tato automatizovaná technologie založená na laser trackerech má potenciál přinést nevídanou úroveň přesnosti přímo doprostřed výrobního procesu – takže kontrola kvality probíhá během výroby dílu a nikoliv až poté. To představuje menší plýtvání materiálem a časem a kvalitnější produkty.

Leica Absolute Tracker AT960 7DoF Explained

Funkce 7DoF systému Leica Absolute Tracker AT960. Vyzkoušejte si korekci automatizovaných velkoobjemových výrobních aplikací v reálném čase pomocí technologie laserového trackeru.