Leica Absolute Tracker ATS600

První Laser Tracker s přímým skenováním

Rychlejší a snadnější přímé skenování s novými funkcemi

Chcete se dozvědět více?

Výrobce stále více zajímá možnost digitálního měření a kontroly velkých dílů a povrchů, které jsou jednoduše mimo možnosti tradičního příručního 3D laserového skeneru, dotykové sondy nebo reflektoru. Leica Absolute Tracker ATS600 je na takové aplikace připravený pomocí jedinečného pracovního principu. Dokáže přesně lokalizovat bod v 3D prostoru s profesionální přesností bez nutnosti použít v bodě měření reflektor.

Model ATS600, založený na zavedené technologii Wave-Form Digitiser, je vybaven prvním skenovacím absolutním dálkoměrem, profesionální iterací tohoto technického principu, který dokáže lokalizovat bod ve vzdálenosti do 60 metrů s přesností 300 mikronů.

Změřením řady takových bodů napříč uživatelem definovanou oblastí dokáže model ATS600 rychle vyprodukovat souřadnicovou síť definující cílový měřený povrch. Hustotu této bodové sítě lze rovněž přizpůsobit, obsluha tak má kontrolu nad rovnováhou mezi rychlostí procesu a úrovní detailů, která bude doručena do metrologického softwaru.

S pomocí systému Leica Absolute Tracker ATS600 může objekty, jejichž digitalizace dříve trvala velmi dlouho, nebo byly mimo reálné možnosti efektivního měření, rychle přenést do světa trojrozměrné analýzy jediný operátor. První laser tracker s přímým skenováním na světě pomůže rozšířit kontrolu výrobní kvality do zcela nových oblastí výroby a realizovat zásadní posun našeho náhledu na 3D měření.

Model ATS600 také poskytuje řadu funkcí již známých od ostatních modelů produktové řady Absolute Tracker, včetně reflektorového měření na vzdálenost až 80 metrů s pomocí funkce PowerLock. Kombinace reflektorového měření a možností přímého skenování poskytuje působivý komplexní výkon, přičemž skenování slouží k rychlému popisu povrchů a údaje z jednotlivých reflektorů se používají pro účely vyrovnání a definice.
Image of a Leica Absolute Tracker AT600

Vlastnosti a výhody

Skenovací absolutní dálkoměr (ADM)
Vůbec první Skenovací absolutní dálkoměr umožňuje modelu Leica Absolute Tracker ATS600 přesně lokalizovat bod ve 3D souřadnicovém prostoru, buď s pomocí reflektoru, nebo bez něj. Je tak možné provádět standardní měření jednotlivých bodů laser trackerem spolu s unikátní možností digitalizace povrchu na vzdálenost až 60 metrů bez jakéhokoli cíle v bodě měření.

Proměnlivá hustota bodů
Hustotu bodů sítě měřeného povrchu, kterou model ATS600 generuje, lze kompletně konfigurovat. Obsluha má tak naprostou kontrolu nad nalezením dokonalé rovnováhy mezi kvalitou dat a rychlostí procesu.

Selektivní skenování
S ATS600 stačí definovat cílovou měřenou plochu pomocí integrované přehledové kamery nebo pomocí CAD dat v softwaru a systém omezí proces měření na požadovanou oblast. Není nutné zabývat se analýzou dat kompletního skenu.

Nezávislost obsluhy
Protože není nutné kvůli měření umístit cíl, ATS600 se obejde bez operátora v bodě měření. Tento tracker se také dokonale hodí pro automatizované měřicí procesy.

Měřicí pracovní postup
Model ATS600 je plně kompatibilní se všemi používanými balíky metrologického softwaru. Lze ho bezproblémově zakomponovat do aktuálně používaných pracovních postupů a standardů zpracování dat.

PowerLock
Stejně jako všechny systémy řady Absolute Tracker je i ATS600 vybaven známou funkcí PowerLock pro reflektorová měření, která automaticky obnoví přerušený laserový paprsek bez zásahu uživatele.

Kombinované měření
Přístroj ATS600 je zvláště výkonný při současném použití přímého skenování a reflektorového měření v rámci jednoho procesu. Ať se jedná o kontrolu kvality velkých dílů skenováním povrchů a reflektorovým měřením jednotlivých prvků, nebo procesy sestavení a úpravy, kde skenování poskytuje kompletní obraz sestavy a reflektorové měření přesnější údaje o poloze.

Bateriové napájení
Předpokládané nezávislé napájení na baterie, které je možné měnit za provozu, je rovněž standardní výbavou modelu ATS600. Umožňuje rychlé a snadné nastavení bez použití kabelů téměř kdekoli. Je ideální pro použití laser trackeru na rozsáhlých pracovištích.

Připojení WiFi
Integrované připojení WiFi v systému ATS600 navíc doplňuje již tak efektivní přenosnost systému a umožňuje ještě snadnější ovládání jediným operátorem.

IP54 Certified
ATS600 je uzavřená jednotka s certifikací IEC IP54, která zaručuje odolnost proti vniknutí prachu a dalších kontaminantů. Laser tracker je tak možné použít k účinnému měření i v těch nejnáročnějších prostředích.

MeteoStation
Integrovaná jednotka pro detekci okolního prostředí kontroluje podmínky včetně teploty, tlaku a vlhkosti. Systém tak poskytuje přesné měření bez ohledu na náročné okolní prostředí.

Orientace podle gravitace (OTG)
Funkce OTG umožňuje uživatelům měřit s osou Z vyrovnanou pomocí gravitace, což je ideální pro úlohy vyrovnání do vodováhy a zarovnání, jako je příprava a kontrola nástrojů a upevňovacích prvků.

MeteoStation
Integrovaná jednotka pro detekci okolního prostředí kontroluje podmínky včetně teploty, tlaku a vlhkosti. Systém tak poskytuje přesné měření bez ohledu na náročné okolní prostředí.

Správa aktiv v reálném čase
Leica Absolute Trackery AT960/AT930/ATS600 jsou plně kompatibilní s Metrology Asset Manager, předním řešením pro správu aktiv ve světě průmyslu 4.0. Na základě dat shromážděných v reálném čase a reportovaných prostřednictvím uživatelsky přívětivého ovládacího panelu byl Metrology Asset Manager optimalizován pro správu laserových trackerů a je nezbytnou součástí každé inteligentní výrobní strategie. 

Complete autonomous laser tracker measurement with an AMR-mounted Leica Absolute Tracker ATS600

ATS600: Solar panel alignment with direct scanning

Metrology-assisted assembly at the ITER nuclear fusion project

Analýza vychýlení ložiskového štítuv turbosoustrojí v Jaderné elektrárně Temelín

Dotaz na produkt nebo žádost o demo