Absolute Tracker: Automatiserad inspektion

Nyckeln till produktiv mätning och analys

Kontakta oss

Mätteknisk utrustning innebär visserligen ofta en stor initial kostnad, men det är vanligtvis den långsiktiga kostnaden av arbetstimmar som är den mest betydande ekonomiska investeringen i en rigorös kvalitetsstyrningsprocess. Interaktion från operatörens sida är också mycket ofta den största felkällan inom kvalitetsstyrningsprocessen. Ett system som kan eliminera både den största ekonomiska kostnaden och den huvudsakliga felkällan är potentiellt sett värt även en ansenlig initial investering.

Våra automatiserade lasertracker-lösningar är till sin natur anpassningsbara, utformade enligt mycket specifika användarbehov som definierar alltifrån storlek och komponenter till initiala och framtida funktioner. Detta skräddarsydda angreppssätt är anledningen till att våra lösningar driver bättre kvalitet och högre produktivitet inom tillverkning över hela världen.


6DoF med AT960

Leica Absolute Tracker AT960 kan utföra mätningar med sex frihetsgrader (6DoF) som standard, vilket möjliggör användning av en skanner, kamera eller prob på upp till 30 meters avstånd. Med Absolute Scanner AS1-, Absolute Scanner AS1-XL-, Leica T-Scan 5- och Leica T-MAC-sensorer kan denna process automatiseras, och var och en är enkel att montera på valfri industriell robotarm. Därefter är en helautomatiserad inspektionsuppställning endast en fråga om programmering och tillbehör, från vridbord, sliders och robotar till isoleringsväggar, inbyggda styrstationer och verktygsbytare för automatisk sensorväxling.

Automatiseringsmöjligheterna förbättras i synnerhet av det banbrytande modulära konceptet i AS1 och AS1-XL som gör att skannerenheten snabbt kan tas bort för service i händelse av ett schemalagt underhåll eller en kollision. Ersättning under serviceperioden för att minimera driftavbrott förenklas tack vare repeterbar montering med en enda växling, så att installationen enkelt kan utföras av användaren. Detta är särskilt användbart eftersom systemet kan konfigureras för att acceptera flera AS1/AS1-XL-enheters skanners, vilket innebär att en annan skannerenhet på platsen genast kan omvandlas till en tillfällig ersättning om det behövs för att undvika dyra driftavbrott.

Tillägget av WRTL till ett AT960-baserat automatiserat inspektionssystem möjliggör helt trådlös installation, utan behov av kabelanslutning mellan skannern och trackerstyrenheten. I sin enklaste implementering tar detta bort potentiellt farligt trassel från verkstadsgolvet. Men det ger också möjlighet att montera både tracker och skanner på AMR-system för att skapa ett verkligt autonomt inspektionssystem som kan köras efter arbetstid för betydande produktivitetsvinster.

Direktskanning med ATS600

Med den unika direktskanningsfunktionen hos Leica Absolute Tracker ATS600 är automatiserad inspektion enklare än någonsin tidigare. Det krävs ingen sensor eller operatör vid mätstället så komponenter kan helt enkelt föras in i trackerns siktfält och inspekteras automatiskt genom endast ett par klick med hjälp av mjukvaran. Du behöver varken flytta trackern eller scanna manuellt. Med dess selektiva scanningsfunktion talar du bara om för ATS600 vilket område den ska mäta och vilken detaljnivå som krävs och sedan trycker du på startknappen.

ATS600 kan till och med monteras på en förarlös truck (AGV) och köras på distans genom sin översiktskamera. Detta gör det möjligt för dess unika direktskanningsfunktion, understödd av reflektorinriktning med PowerLock, att spänna över ännu större mätvolymer.