GLOBAL Speed

Velkokapacitní měření povrchů kompletních dílů s vysokou hustotou měřicích bodů

Vysoce kapacitní zachycení kompletních povrchů dílů v mracích bodů

Potřebujete zkrátit měřicí cykly bez kompromisů?

Automatizované 3D laserové skenování digitalizuje povrchy dílů s miliony vysoce přesných datových bodů.

Chtěli byste se dozvědět více?

GLOBAL Speed je standardně vybaven špičkovým laserovým snímačem Hexagon, který kombinuje bezkonkurenční rychlost, přesnost a flexibilitu a zefektivňuje kompletní bezkontaktní snímání mraku bodů volných povrchů.

U aplikací od skříní složitých tvarů až po lopatky turbín je měření celých povrchů dílů v mracích bodů bez snížení průchodnosti jednoduchým úkolem díky schopnosti laserového skeneru snímat až 600 000 bodů za sekundu. Poté jsou k dispozici vysoce přesná data pro porovnání s nominálními CAD daty nebo zpětnou analýzu.

Indexovatelná snímací hlava zajišťuje, že je snímač vždy optimálně zarovnán s měřeným povrchem obrobku, zatímco automatický zásobník na výměnu snímačů umožňuje plně automatickou výměnu laserového skeneru s jinými dotykovými nebo optickými snímači během měřicího programu.

 

Obvyklé využití


Překonávání překážek

Vysoce průchodné snímání kompletních povrchů dílů v mracích bodů

 • Volně tvarované povrchy
 • Vícemateriálové povrchy
 • Úplná analýza odchylek tvaru povrchu s porovnáním skutečného stavu s nominálním stavem
 • Reverzní inženýrství

Výhody stroje GLOBAL Speed

 • Velkokapacitní měření celého povrchu
 • 100% kontrola velikosti a profilu
 • Zjednodušený vývoj nástrojů s menším počtem korekčních smyček, rychlejší optimalizace procesů, snížení počtu vyřazených výrobků a přepracování zakázek

Možnosti přizpůsobené individuálním potřebám aplikace

Výrobci mohou dále přizpůsobit možnosti každého základního modelu stroje GLOBAL Speed tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám jejich aplikace. Během počáteční konfigurace SMS lze vybrat řadu možností a většinu lze později nastavit jako upgrady na provozovaný stroj.

 

Model Global Speed může být vybaven dalšími snímači, aby byl vhodný pro širší oblast použití:

Snímač kamery HP-C
Optická měření malých prvků a citlivých nebo snadno deformovatelných součástí

Snímač bílého světla HP-OW
Vysoce přesný optický snímač pro téměř všechny materiály, včetně těch nejnáročnějších povrchových úprav

Skenovací sonda HP-S-X1
Kompaktní doteková sonda pro vysoce přesné skenovací aplikace
 

 

MAC (Manual Application Changer) umožňuje rychlou a snadnou výměnu snímacích hlav během několika manuálních kroků. Tento jednoduchý proces pomáhá vlastníkům SMS zůstat flexibilní a rychle splnit potřeby různých nebo měnících se aplikací.

MAC je kompatibilní s indexovatelnými snímacími hlavami a pevnými snímacími hlavami HP-S-X5-HD.

 

Doplněk XT (rozšířená teplota) umožňuje použít model GLOBAL Speed v méně řízených teplotních prostředích, což umožňuje přesná a spolehlivá měření v blízkosti výrobní linky, aniž by byla nutná nákladná klimatizovaná místnost.

 

Stolní otočné stoly pro model GLOBAL Speed zkvalitňují přístup k obrobkům z libovolného úhlu, takže lze rychle měřit i vysoce složité díly s menším počtem výměn sond, což zvyšuje výkonnost.

 

Pro model GLOBAL Speed jsou k dispozici různé doplňky, aby bylo možné využít stroj co nejlépe pro každou aplikaci. Sem patří:

Bezdrátové monitorování okolního prostředí v reálném čase PULSE
Tento systém pomáhá zajistit integritu naměřených dat upozorněním uživatelů na teplotu, vlhkost, vibrace, tlak vzduchu a změny intenzity osvětlení, které mohou ovlivnit výsledky měření. 

Informační signalizace
Informační signalizace umožňuje obsluze sledovat stav stroje i z dálky, a tak optimalizovat řízení času a zdrojů.

Eco Mode+
Tato možnost snižuje spotřebu stlačeného vzduchu při nečinnosti stroje až o 90 % a za normálních provozních podmínek stroje ušetří až 25 % nákladů na stlačený vzduch.

Vysoce průchodné snímání kompletních povrchů dílů v mracích bodů

Funkce a výhody

SMS GLOBAL jsou založeny na pokročilých konstrukčních principech, které vzbuzují jistotu a důvěru. Kombinují kvalitní komponenty a špičkové technologie pro dlouhodobou stabilitu, sníženou nejistotu měření, přizpůsobivost náročným podmínkám měření, rychlé zachycení měřicích bodů a pokročilý uživatelský komfort. Tato metrologická řešení poskytnou výrobcům maximální zhodnocení v průběhu celého životního cyklu.

Robustní konstrukce
Pevná žulová základna s integrovaným rybinovým vedením zajišťuje dlouhodobou stabilitu systému a konzistentní přesnost v celém měřicím objemu.

Můstek s trojúhelníkovým příčným nosníkem
Tato konstrukce se vyznačuje zlepšeným poměrem tuhosti a hmotnosti ve srovnání s čtvercovými nebo obdélníkovými traverzami a umožňuje nejvyšší dynamiku a vysokorychlostní měření.

Předepjatá vzduchová ložiska na všech osách
Bezkontaktní pohyb osy s nízkým třením a nízkým opotřebením zajišťuje rychlé a opakovatelné polohování při všech rychlostech a zrychleních, což vede k nízkým nejistotám měření.

Systém řemenového pohonu s nízkými nároky na údržbu
Ploché a klínové žebrované řemeny zajišťují hladký pohyb osy bez vibrací.

Teplotní kompenzace
Kompenzace tepelně způsobených odchylek měření v reálném čase prostřednictvím snímání teploty na stupnicích a na obrobku zajišťuje spolehlivé výsledky měření.

Rozšířený teplotní rozsah (volitelně)
Měřte své komponenty s vyšší odolností vůči vlivům prostředí. Rozšířený teplotní provozní rozsah (15–30 °C) umožňuje SMS pracovat blíže k výrobní lince, aniž by potřeboval nákladnou klimatizovanou místnost.

Monitorování okolního prostředí v reálném čase (volitelné)
PULSE umožňuje uživateli sledovat a zaznamenávat okolní podmínky a přijímat informace o stroji v reálném čase.

Režím Eco Mode
Režim Eco Mode podporuje cíle v oblasti udržitelnosti a produktivity automatickým vypnutím stroje během nečinnosti, což zvyšuje energetickou účinnost a zároveň udržuje stroj připravený k provozu.

Informační signalizace (volitelné)
Informační signalizace umožňuje obsluze sledovat stav stroje i z dálky, a tak optimalizovat řízení času a zdrojů.

Vysoká rychlost a bezpečnost
Kontinuální monitorování definované bezpečnostní oblasti kolem SMS umožňuje bezproblémové vysokorychlostní měření v režimu CNC. Stroj se automaticky zpomalí, když uživatel nebo objekt zasáhne chráněnou oblast.

Všestrannost díky použití více snímačů
Pomocí nejširšího sortimentu dotykových a optických snímačů s univerzálním snímacím rozhraním Hexagon se SMS stává multisenzorovým kontrolním zařízením, které se dokáže přizpůsobit i těm nejsložitějším měřicím úlohám.

Nadčasovost
Příprava na budoucnost umožňuje snadné přizpůsobení SMS budoucím měřicím úlohám bez nákladných prostojů. Při počáteční konfiguraci SMS lze flexibilně vybírat z řady možností přizpůsobení nebo je později nastavit jako upgrady.

 • Měřicí rozsah

  Informace o různých velikostech měřicích strojů GLOBAL

  Typ   X (šířka)  Y (hloubka) Z (výška) 
   7.7.5  700 mm  700 mm  500 mm
   7.10.7  700 mm  1000 mm  660 mm
   9.12.8  900 mm  1200 mm  800 mm
   9.15.8  900 mm  1500 mm  800 mm
   9.20.8  900 mm  2000 mm  800 mm
   12.15.10  1200 mm  1500 mm  1000 mm
   12.22.10  1200 mm  2200 mm  1000 mm
   12.30.10  1200 mm  3000 mm  1000 mm
   15.22.10  1500 mm  2200 mm  1000 mm
   15.30.10  1500 mm  3000 mm  1000 mm
   15.20.14  1500 mm  2000 mm  1350 mm
   15.26.14  1500 mm  2600 mm  1350 mm
   15.33.14  1500 mm  3300 mm  1350 mm
   20.33.15  2000 mm  3300 mm  1500 mm
   20.40.15  2000 mm  4000 mm  1500 mm

 • Ke stažení

Dotaz na produkt