GLOBAL Speed

Mätningar med hög genomströmning av hela detaljytor med hög mätpunktstäthet

Registrering av hela ytor i punktmoln med hög genomströmning

Behöver ni förkorta era mätcykler utan att kompromissa?

Automatiserad 3D-laserskanning digitaliserar delarnas ytor med miljontals mycket exakta datapunkter.

Behöver du mer information?

GLOBAL Speed är som standard utrustad med Hexagons banbrytande laserskanningssensor som kombinerar oöverträffad hastighet, noggrannhet och flexibilitet för att strömlinjeforma den kompletta kontaktfria punktmolnsmätningen av friformsytor.

Från komplexa hus till turbinblad - med laserskannerns förmåga att fånga upp till 600 000 punkter per sekund är det enkelt att mäta hela detaljytor i punktmoln utan att kompromissa med genomströmningen. Mycket exakta data finns sedan tillgängliga för jämförelse med nominella CAD-data eller omvänd konstruktion.

Ett indexeringsprobhuvud säkerställer att sensorn alltid är optimalt inriktad mot den yta på arbetsstycket som mäts, medan ett automatiskt sensorväxlarställ möjliggör helautomatiskt byte av laserskannern mot andra taktila eller optiska sensorer under mätrutinen.

 

Typiska applikationer


Utmanande tillämpningar

Registrering med hög genomströmning av hela detaljytor i punktmoln

 • Friformsytor
 • Multimaterialytor
 • Analys av hela ytans formavvikelse med jämförelse av faktisk mot nominell
 • Omvänd konstruktion

GLOBAL Speed fördelar

 • Mätning av hela ytor med hög genomströmning
 • 100 % kontroll av storlek och profil
 • Strömlinjeformad verktygsutveckling med färre korrigeringsslingor, snabbare processoptimering samt färre kasseringar och omarbetningar

Tillval skräddarsydda för tillämpningars individuella behov

Tillverkarna kan skräddarsy kapaciteten hos varje basmodell av GLOBAL Speed-maskinen med tillval som bäst uppfyller tillämpningens behov. En rad alternativ kan väljas under den inledande konfigurationen av koordinatmätmaskinen, och de flesta kan väljas till senare som uppgraderingar till en maskin i drift.

 

Global Speed-modellen kan utrustas med ytterligare sensorer för att passa ett större användningsområde:

HP-C kamerasensor
Optisk mätning av små detaljer och känsliga eller lättdeformerade komponenter

HP-OW sensor för vitt ljus
Mycket exakt optisk sensor för nästan alla material, inklusive de mest utmanande ytfinisherna

HP-S-X1 skanningsprob
Kompakt taktil prob för skanningstillämpningar med hög precision
 

 

Med MAC (Manual Application Changer) kan du snabbt och enkelt byta mäthuvuden med några få manuella steg. Denna enkla process hjälper ägare till koordinatmätsystem att förbli flexibla och snabbt uppfylla behoven hos olika eller föränderliga applikationer.

MAC är kompatibelt med indexeringsprobhuvuden och HP-S-X5-HD fasta probhuvuden.

 

XT-tillvalet (extended temperature) gör att GLOBAL Speed-modellen kan användas i miljöer utan strikt temperaturkontroll, vilket möjliggör exakta och pålitliga mätningar nära produktionslinjen utan att det behövs ett dyrt klimatrum.

 

Rotationsbord för GLOBAL Speed-modellen förbättrar åtkomsten till arbetsstycken från alla vinklar, så att även mycket komplexa delar kan mätas snabbt, med färre probbyten och ökad genomströmning.

 

Man kan välja mellan flera andra tillval för GLOBAL Speed-modellen för att få ut mesta möjliga av maskinen för varje tillämpning. Dessa innefattar:

PULSE trådlös miljöövervakning i realtid
Detta system säkerställer mätdataintegriteten genom att meddela användare om förändringar i temperatur, luftfuktighet, vibrationer, lufttryck och ljusstyrka som kan påverka mätresultaten. 

Signallampor
Signallampor ger operatörerna möjlighet att övervaka maskinens status även på avstånd för att tids- och resurshanteringen ska optimeras.

Eco Mode+
Detta tillval minskar tryckluftsförbrukningen med upp till 90 % när koordinatmätmaskinen är i viloläge och sparar upp till 25 % av tryckluftskostnaderna under normala driftsförhållanden.

Registrering av delars hela ytor i punktmoln med hög genomströmning

Funktioner och fördelar

GLOBAL koordinatmätmaskiner bygger på avancerade designprinciper som inspirerar till trygghet och förtroende. De kombinerar kvalitetskomponenter och toppmodern teknik för långsiktig stabilitet, minskad mätosäkerhet, anpassningsbarhet till tuffa mätmiljöer, snabb mätpunktsregistrering och en avancerad användarupplevelse. De här mätlösningarna ger tillverkarna maximalt värde under hela livscykeln.

Robust mekanisk konstruktion
Den solida granitbasen med integrerad svansstyrning garanterar ett långsiktigt stabilt system och konsekvent noggrannhet över hela mätvolymen.

Brygga med triangulär tvärbalk
Med förbättrat förhållande mellan styvhet och massa jämfört med kvadratiska eller rektangulära traverser ger denna konstruktion högsta dynamik och snabba mätningar.

Förinstallerade luftlager på alla axlar
Beröringsfri axelrörelse med låg friktion och lågt slitage ger snabb och repeterbar positionering vid alla hastigheter och accelerationer, vilket resulterar i låga mätosäkerheter.

Underhållsfritt banddrivningssystem
Platta och V-ribbade band säkerställer jämn axelrörelse med låga vibrationer.

Temperaturkompensering
Realtidskompensering av termiskt orsakade mätavvikelser genom temperaturavkänning vid skalorna och på arbetsstycket säkerställer tillförlitliga mätresultat.

Utökat drifttemperaturområde (tillval)
Mät dina komponenter med högre motståndskraft mot miljöpåverkan. Med ett drifttemperaturområde (15–30 °C) kan koordinatmätmaskinen arbeta närmare produktionslinjen utan behov av ett dyrt klimatrum.

Miljöövervakning i realtid (tillval)
PULSE gör det möjligt för användaren att övervaka och logga alla miljöförhållanden som omger koordinatmätmaskinen och få maskininformation i realtid.

Eco Mode
Eco Mode stöder hållbarhetsmål och produktivitetsmål genom att automatiskt stänga av koordinatmätmaskinen när den inte används. Det förbättrar energieffektiviteten samtidigt som maskinen alltid är redo för drift.

Meddelandelampor (tillval)
Signallampor gör så att operatören kan övervaka maskinens status även på avstånd, vilket optimerar tids- och resurshanteringen.

Hög hastighet och säkerhet
Kontinuerlig övervakning av ett definierat säkerhetsområde runt koordinatmätmaskinen möjliggör bekymmersfri höghastighetsmätning i CNC-läge. Maskinen saktar automatiskt ned när användaren eller ett föremål kommer in i det skyddade området.

Mångsidighet med multisensor
Genom att använda det största utbudet av taktila och optiska sensorer med Hexagons universella sensorgränssnitt, blir koordinatmätmaskinen en multisensors inspektionsenhet som kan anpassas till de mest komplexa mätuppgifter.

Framtidssäkrat koncept
Det framtidssäkrade förkablaget möjliggör enkel anpassning av koordinatmätmaskinerna till framtida mätuppgifter utan kostsamma driftstopp. En rad anpassningsalternativ kan väljas flexibelt under koordinatmätmaskinens inledande konfiguration eller installeras senare som uppgraderingar.

 • Mätvolym

  Information om de olika storlekarna på GLOBAL mätmaskiner

  Typ   X (bredd)  Y (djup) Z (höjd) 
   7.7.5  700 mm  700 mm  500 mm
   7.10.7  700 mm  1 000 mm  660 mm
   9.12.8  900 mm  1 200 mm  800 mm
   9.15.8  900 mm  1 500 mm  800 mm
   9.20.8  900 mm  2 000 mm  800 mm
   12.15.10  1 200 mm  1 500 mm  1 000 mm
   12.22.10  1 200 mm  2 200 mm  1 000 mm
   12.30.10  1 200 mm  3 000 mm  1 000 mm
   15.22.10  1 500 mm  2 200 mm  1 000 mm
   15.30.10  1 500 mm  3 000 mm  1 000 mm
   15.20.14  1 500 mm  2 000 mm  1 350 mm
   15.26.14  1 500 mm  2 600 mm  1 350 mm
   15.33.14  1 500 mm  3 300 mm  1 350 mm
   20.33.15  2 000 mm  3 300 mm  1 500 mm
   20.40.15  2 000 mm  4 000 mm  1 500 mm

 • Nedladdningar

Produktförfrågan