GLOBAL Scan+

Universella mätningar av storlek och form med högpresterande taktil scanning

Effektiv mätning av geometrisk storlek och formelement på funktionella delar genom taktil skanning

Vill du bredda ditt användningsområde?

Tillämpa avancerad taktil skanning för omfattande GD&T-analys av funktionella delar

Vill du ha mer information?

GLOBAL Scan+ utökar användningsområdet med taktil skanning. Med taktil skanning registreras ett stort antal ytpunkter på kort tid, vilket möjliggör mycket exakta form- och profilmätningar på funktionella delar.

GLOBAL Scan+ kombinerar taktil skanningskapacitet med flexibiliteten hos ett automatiskt probhuvud. Skanningsproben kan placeras i olika rumsliga vinklar, vilket gör det enkelt att komma åt mer komplexa arbetsstycken. Ett medföljande mätspetsväxlarställ påskyndar inspektionsprocessen genom att möjliggöra snabba byten av mätspetskonfigurationer inom ett mätprogram utan att begränsa den tillgängliga mätvolymen.


Typiska tillämpningar

 

Applikationsproblem

Universell mätning av storlek och formegenskaper

 • Utvärdering av funktionell passform
 • Monteringsdetaljer med snäva formtoleranser: Rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet, linje-/ytprofil
 • Effektiv inline-mätning av de mest komplexa detaljgeometrier med hög precision

Fördelar med GLOBAL Scan+

 • Mätning av detaljer med toleranser i ett lågt mikronintervall
 • Hög skanningshastighet och mätkapacitet
 • Hög mätpunktstäthet för exakt utvärdering av formfel
 • CAD-baserat skapande av skanningsbanor, 3D-simulerade kollisionskontroller och optimeringar av probningsbanor, detalj-till-CAD-jämförelser i realtid och GD&T-analys

Tillval som är skräddarsydda för individuella tillämpningsbehov

Tillverkare kan ytterligare skräddarsy kapaciteten hos varje basmodell av GLOBAL Scan+-maskinen med tillval som bäst uppfyller deras applikationsbehov. En rad alternativ kan väljas under den inledande konfigurationen av koordinatmätmaskinen, och de flesta kan ställas in senare som uppgraderingar till maskinen. 

 

QUINDOS är en specialiserad modulär programvara som sätter standarden för mätning av komplexa geometrier. Den hanterar de mest utmanande mätprojekten och är den perfekta lösningen för regelbundna, friforms- och specialgeometrier, som växlar, skärverktyg, blad, skruvkompressorer och andra komplicerade tillämpningar. 

QUINDOS kan konfigureras fritt för alla mätbehov och utökas med valfri kombination av över 50 alternativ för inspektion av specialdelar. 

 

GLOBAL Scan+-modellen kan utrustas med ytterligare probhuvuden och sensorer för att passa ett större användningsområde: 

HP-S-X3
Kompakt och robust fast taktilt probhuvud för skanningstillämpningar med hög precision 

HP-S-X5-HD
Fast taktilt probhuvud för scanning med de snävaste toleranserna med hög precision och repeterbarhet. Den kan även användas för att bära PROFILER R ytjämnhetssensor.

PROFILER R
Ytsensor och ytjämnhetssensor för utvärdering av ytor i samma mätkonfiguration 

HP-THDe
Mångsidig taktil prob för enastående funktionalitet och mätprestanda i enstaka punkter 

 

Med tillvalet XT (Extended Temperature) kan modellen GLOBAL Scan+ användas i miljöer utan strikt temperaturkontroll. Det möjliggör exakta och tillförlitliga mätningar nära produktionslinjen utan behov av ett kostsamt klimatrum. 

 

Accuracy+ minskar koordinatmätmaskinens volymetriska mätfel till nästa nivå av precision och ökar repeterbarheten för att hantera snävare detaljtoleranser. Behovet av sådan kapacitet är en växande trend inom många branscher. 

Samtidigt är genomströmningen avgörande för att undvika förseningar och säkerställa att delar levereras i tid. Hög mätgenomströmning är särskilt viktigt för inspektion nära linjen och 100 % av detaljerna. 

Throughput+ ökar mätproduktiviteten för GLOBAL Scan+ genom att avsevärt öka maskinens maximala mäthastighet utan att kompromissa med noggrannhet eller precision. 

 

GLOBAL Scan+-modellen kan utrustas med olika tillval för att få ut det mesta av maskinen för varje tillämpning. 

Rotationsbord 
Rotationsbord för GLOBAL Scan+ ger bättre åtkomst till arbetsstycken från alla vinklar, så att även mycket komplexa delar kan mätas snabbt, med färre probbyten och ökad genomströmning. 

PULSE trådlös miljöövervakning i realtid 
Systemet säkerställer mätdataintegriteten genom att informera användarna om förändringar i temperatur, luftfuktighet, vibrationer, lufttryck och ljusstyrka som kan påverka mätresultaten.  

Signallampor 
Signallampor gör så att operatören kan övervaka maskinens status även på avstånd, vilket optimerar tids- och resurshanteringen. 

Eco Mode+ 
Tillvalet minskar tryckluftsförbrukningen med upp till 90 % när maskinen står stilla och sparar upp till 25 % av tryckluftskostnaderna under normal maskindrift. 
Effektiv mätning av geometrisk storlek och form på funktionella delar genom taktil skanning

 

 

Funktioner och fördelar

GLOBAL koordinatmätmaskiner bygger på avancerade designprinciper som inspirerar till säkerhet och förtroende. De kombinerar kvalitetskomponenter och toppmodern teknik för långsiktig stabilitet, minskad mätosäkerhet, anpassningsbarhet till tuffa mätmiljöer, snabb mätpunktsregistrering och en avancerad användarupplevelse. Mätlösningarna ger tillverkare maximalt värde under hela livscykeln. 

Robust mekanisk konstruktion 
Den solida granitbasen med integrerad laxstjärtsstyrning garanterar långsiktig systemstabilitet och konsekvent noggrannhet över hela mätvolymen. 

Portal med triangulär tvärbalk 
Med ett förbättrat förhållande mellan styvhet och massa jämfört med fyrkantiga eller rektangulära traverser ger denna konstruktion högsta möjliga dynamik och snabba mätningar.

Förinstallerade luftlager på alla axlar 
Beröringsfri axelrörelse med låg friktion och lågt slitage ger snabb och repeterbar positionering vid alla hastigheter och accelerationer, vilket resulterar i låga mätosäkerheter. 

Underhållsfritt remdrivningssystem 
Platta och V-ribbade band säkerställer jämn axelrörelse med låga vibrationer. 

Temperaturkompensering 
Realtidskompensering av termiskt orsakade mätavvikelser genom temperaturavkänning vid skalorna och på arbetsstycket säkerställer tillförlitliga mätresultat. 

Utökat drifttemperaturområde (tillval) 
Mät dina komponenter med högre motståndskraft mot påverkan från miljön. Ett utökat temperaturintervall (15–30 °C) gör att koordinatmätmaskinen kan arbeta närmare produktionslinjen utan att behöva ett dyrt klimatrum. 

Miljöövervakning i realtid (tillval) 
PULSE gör det möjligt för användaren att övervaka och logga alla miljöförhållanden som omger koordinatmätmaskinen och få maskininformation i realtid. 

Eco Mode 
Eco Mode stöder hållbarhetsmål och produktivitetsmål genom att automatiskt stänga av koordinatmätmaskinen när den inte används, vilket förbättrar energieffektiviteten samtidigt som maskinen förblir redo att användas.

Signallampor (tillval) 
Signallampor gör att operatören kan övervaka maskinens status även på avstånd, vilket optimerar tids- och resurshanteringen. 

Hög hastighet och säkerhet 
Kontinuerlig övervakning av ett definierat säkerhetsområde runt koordinatmätmaskinen möjliggör bekymmersfri höghastighetsmätning i CNC-läge. Maskinen saktar automatiskt ned när användaren eller ett föremål kommer in i det skyddade området. 

Framtidssäkrat koncept 
Det framtidssäkrade förkablaget möjliggör enkel anpassning av koordinatmätmaskinerna till framtida mätuppgifter utan kostsamma driftstopp. En rad anpassningsalternativ kan väljas flexibelt under koordinatmätmaskinens inledande konfiguration eller installeras senare som uppgraderingar. 

 

Multisensorkompatibilitet 
Genom att använda det största utbudet av taktila och optiska sensorer med Hexagons universella sensorgränssnitt, blir koordinatmätmaskinen en multisensorinspektionsenhet som kan anpassas till de mest komplexa mätuppgifterna. 

 • Mätvolym
  Information om de olika storlekarna på GLOBAL mätmaskiner
  Typ X (bredd) Y (djup) Z (höjd)
  5.5.5 500 mm 500 mm 500 mm
  5.7.5 500 mm 700 mm 500 mm
  7.7.5 700 mm 700 mm; 500 mm
  7.10.7 700 mm 1 000 mm 700 mm
  9.12.8 900 mm 1 200 mm 800 mm
  9.15.8 900 mm 1 500 mm 800 mm
  9.20.8 900 mm 2 000 mm 800 mm
  12.15.10 1 200 mm 1 500 mm 1 000 mm
  12.22.10 1 200 mm 2 200 mm 1 000 mm
  12.30.10 1 200 mm 3 000 mm 1 000 mm
  15.22.10 1 500 mm 2 200 mm 1 000 mm
  15.30.10 1 500 mm 3 000 mm 1 000 mm
  15.20.14 1 500 mm 2 000 mm 1 400 mm
  15.26.14 1 500 mm 2 600 mm 1 400 mm
  15.33.14 1 500 mm 3 300 mm 1 400 mm
  20.33.15 2 000 mm 3 300 mm 1 500 mm
  20.40.15 2 000 mm 4 000 mm 1 500 mm

 • Nedladdningar

Produktförfrågan