Funkce Fly2 Mode

Plynulý průběh měření – Režim Fly2 Mode zkracuje dobu provádění programu optimalizací dráhy pohybu SMS.

Fly2 Mode

Režim Fly2 Mode automaticky optimalizuje dráhu pohybu souřadnicového měřicího stroje (SMS). Zajišťuje plynulý pohyb sondy mezi body měření po nejhladší a nejefektivnější dráze. Zkracuje tak dobu spuštění programu měření a minimalizuje prostoje stroje, čímž pomáhá maximalizovat kapacitu kontroly a napomáhá lepší celkové produktivitě práce.

Kromě doby potřebné ke změření dílu jsou doby cyklu ovlivněny rovněž dobou potřebnou k přemístění snímače. Funkce optimalizace trajektorie Fly2 Mode vygeneruje nejefektivnější trasu mezi body měření a vytvoří adekvátní dráhu sondy. V důsledku toho se výrazně zkracuje doba provádění programu a snižuje se interní namáhání stroje. Díky tomu je zapotřebí méně údržby a zkracují se prostoje.

Global S CMM

The GLOBAL S family of coordinating measuring machines uses smart technologies and sensor configurations to streamline the creation, execution, and analysis of measurement...