Fly2 Mode

Probleemloos door de metingen zweven – De Fly2-modus vermindert de uitvoertijden van programma's door het CMM-traject te optimaliseren.

Contact us

Fly2 Mode

De Fly2-modus optimaliseert automatisch het traject van een coördinatenmeetmachine (CMM). Door de taster tussen de meetpunten heen te laten glijden via het eenvoudigste en efficiëntste pad, vermindert de Fly2-modus de tijd die nodig is om een meetprogramma uit te voeren en minimaliseert hij stilstand van de machine om de doorvoersnelheid tijdens inspectie te maximaliseren. Hierdoor neemt de productiviteit in zijn geheel toe.

De cyclustijd wordt niet alleen beïnvloed door de tijd die het kost om een component te meten, maar ook door de tijd die het kost om de sensor voor die specifieke meting te positioneren. De trajectoptimalisatiefunctie van de Fly2-modus genereert de efficiëntste route tussen meetpunten en past het tasterpad hieraan aan. Daardoor wordt de uitvoertijd van het programma aanzienlijk bekort en de interne machinebelasting teruggedrongen, voor minder onderhoud en stilstand.

Global S CMM

The GLOBAL S family of coordinating measuring machines uses smart technologies and sensor configurations to streamline the creation, execution, and analysis of measurement...