Funkce Scan Pilot

Provede SMS neznámým teritoriem – Funkce Scan Pilot zajišťuje vysokou produktivitu skenování bez předdefinované dráhy.

Scan Pilot

Funkce Scan Pilot zvyšuje jistotu skenování po předem nedefinované dráze. Vede k vyšším rychlostem skenování a nabízí tak vyšší kapacitu zpracování a větší aplikační rozsah. 

Nabízí lepší řízení pohybu, které zajišťuje robustní skenování i neznámé dráhy. Díky funkci Scan Pilot dokáže systém minimalizovat doby cyklu, ať je geometrie měřeného dílu složitá nebo jsou na něm neočekávané změny povrchu.

GLOBAL S CMM

The GLOBAL S family of coordinating measuring machines uses smart technologies and sensor configurations to streamline the creation, execution, and analysis of measurement.