Fly2 Mode -tila

Tasaista kyytiä läpi mittausten – Fly2 Mode -tila lyhentää ohjelman suoritusaikaa optimoimalla koordinaattimittauskoneen liikeradan.

Yhteystiedot

Fly2 Mode

Fly2 Mode -tila optimoi automaattisesti koordinaattimittauskoneen liikeradan. Mahdollistamalla mittakärjen liukumisen mittauspisteiden välillä tasaisinta ja tehokkainta reittiä pitkin Fly2 Mode -tila lyhentää mittausohjelman suoritusaikaa ja minimoi koneen toimettomat vaiheet auttaen maksimoimaan tarkastusten tehon ja varmistaen siten yleisesti paremman tuottavuuden.

Mittaukseen vaadittavan ajan lisäksi jaksoaikoihin vaikuttaa anturin asemointiin kyseistä mittausta varten kuluva aika. Fly2 Mode -tilan liikeradan optimointitoiminto luo tehokkaimman reitin mittauspisteiden välille ja luo anturin reitin sen mukaan. Tämän seurauksena ohjelman suoritusajat
voivat lyhentyä, ja koneen sisäisen rasituksen vähentyessä vaaditaan vähemmän huoltoa ja seisokkiaikoja.

Global S CMM

The GLOBAL S family of coordinating measuring machines uses smart technologies and sensor configurations to streamline the creation, execution, and analysis of measurement...