Tryb Fly2

Sprawne i szybkie przeprowadzanie pomiarów - tryb Fly2 Mode redukuje czas czynności pomiarowych dzięki optymalizacji ścieżki ruchu maszyny CMM.

Fly2 Mode

Tryb Fly2 Mode automatycznie dokonuje optymalizacji ścieżki ruchu współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Generując dla sondy pomiarowej najbardziej efektywne i proste ścieżki pomiędzy punktami pomiarowymi, tryb Fly2 Mode skraca czas realizacji programu pomiarowego i redukuje czas przestoju maszyny, maksymalnie zwiększając efektywność, a tym samym ogólną wydajność.

Podobnie jak w przypadku czasu kontroli części, długość cyklu zależy od czasu przeznaczonego na pozycjonowania sondy w celu pomiarów. Funkcja optymalizacji trajektorii Fly2 Mode generuje najbardziej efektywną linię między mierzonymi punktami, tworząc jednocześnie ścieżkę sondy. Dzięki temu czas przeznaczony na realizację programu pomiarowego można skrócić, a wewnętrzne naprężenia maszyny zredukować, zyskując krótszy czasu przestoju i konserwacji.

Global S CMM

The GLOBAL S family of coordinating measuring machines uses smart technologies and sensor configurations to streamline the creation, execution, and analysis of measurement...