Režim Eco Mode

Režimy Eco Mode a Eco Mode+ přispívají k udržitelnému provozu stroje automatickou úsporou energie, aniž by to mělo dopad na výkon stroje.

Trvale udržitelný rozvoj není jen o společenské odpovědnosti, může být pro firmy klíčovým motorem efektivity. Režim Eco Mode kombinuje hospodárnost s ekologií, neboť poskytuje automatickou úsporu energie, aniž by to mělo dopad na výkon stroje. Automaticky vypne souřadnicový měřicí stroj během doby nečinnosti, čímž se zvyšuje energetická efektivita. Stroj je však trvale připraven k činnosti.

Režim Eco Mode+ snižuje spotřebu vzduchu v době nečinnosti stroje až o 90 % a ušetří za standardních provozních podmínek stroje až 25 % nákladů na stlačený vzduch. Provádí to tím, že po určité době nečinnosti zastaví přívod stlačeného vzduchu.