ECO MODE

Näytä metrologialle vihreää valoa – Eco Mode ja Eco Mode+ lisäävät koneen kestävyyttä säästämällä energiaa automaattisesti koneen suorituskyvyn kärsimättä.

Yhteystiedot

Kestävyys ei ole vain yhteiskuntavastuuta; se voi olla tärkeä tehokkuutta lisäävä tekijä yrityksille. Eco Mode yhdistää taloudellisuuden ja ekologisuuden – se säätää energiaa automaattisesti koneen suorituskyvyn kärsimättä. Eco Mode katkaisee koordinaattimittauskoneen virran automaattisesti, kun sitä ei käytetä. Tämä parantaa energiatehokkuutta, mutta pitää koneen toimintavalmiina. Näin saavutetaan sekä kestävyyden että tuottavuuden tavoitteet.

Eco Mode+ vähentää ilman kulutusta jopa 90 % kun konetta ei käytetä, ja se voi säästää jopa 25 % paineilmakustannuksista normaaleissa käyttöolosuhteissa. Paineilman virtaus katkaistaan, kun kone on ollut käyttämättä tietyn ajan. Nämä mittausratkaisujen vihreät toiminnot säästävät luontoa.