Eco Mode

Groen licht voor metrologie – De Eco Mode en Eco Mode+ verbeteren de duurzaamheid van machines door automatisch energie te besparen zonder de machineprestaties in te perken.

Contact opnemen

Duurzaamheid is niet alleen een sociale verantwoordelijkheid, maar kan ook een belangrijke drijfveer voor bedrijven zijn. De Eco Mode brengt economie en ecologie samen: bespaar energie bij ongewijzigde machineprestaties. De Eco Mode schakelt uw coördinatenmeetmachine automatisch uit om energie te besparen als hij even niet wordt gebruikt, terwijl de machine toch startklaar blijft en daarmee zowel uw duurzaamheids- als productiviteitsdoelen ondersteunt.

De Eco Mode+ vermindert het gebruik van perslucht tot 90% wanneer de machine niet wordt gebruikt en bespaart kosten van perslucht onder normale bedrijfsomstandigheden met 25%. Deze functie stopt de toevoer van perslucht na een periode van inactiviteit. Beide functies bieden ecologische voordelen, waardoor de machine milieuvriendelijker wordt dan ooit.