Eco Mode

Metrolojiye yeşil ışık yakma – Eco Mode ve Eco Mode +cihaz performansını etkilemeden otomatik olarak güç tasarrufu yaparak cihaz sürdürülebilirliği sunar.

Sürdürülebilirlik yalnızca sosyal sorumlulukla ilgili değildir; işletmeler için de verimlilik artırıcı önemli bir etmen  olabilir. Eco Mode ile ekonomi ekolojiyle buluşur, cihaz performansı üzerinde hiçbir etki olmaksızın enerjiden tasarruf edilir. Eco Mode, hem sürdürülebilirlik hem de verimlilik hedeflerini desteklemek için beklemede olduğunda koordinat ölçüm cihazını otomatik olarak kapatarak enerji verimliliğinde artış sağlarken, cihazı çalışmaya hazır halde tutar.

Eco Mode +, cihaz bekleme modundayken hava tüketimini % 90’a kadar azaltır ve standart çalışma koşullarında basınçlı hava maliyetinden % 25’e kadar tasarruf sağlayabilir. Bu, cihaz belirli bir süre çalışmadığında basınçlı hava akışı durdurularak oluşur. Her iki özellik de metrolojiye yeşil ışık yakan ekolojik avantajlar sağlar.