ซอฟต์แวร์สำหรับกล้องสำรวจและสถานีเลเซอร์

กล้องสำรวจและสถานีเลเซอร์ระดับอุตสาหกรรมจาก Hexagon Manufacturing Intelligence มีสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบระบบเปิด ซึ่งสามารถบันทึกพิกัด 3 มิติได้โดยใช้คอมพิวเตอร์และจัดเก็บแบบออฟไลน์โดยใช้การ์ด PCMIA สามารถใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมและประมวลผลข้อมูลตัวใดก็ได้ สถาปัตยกรรมแบบระบบเปิดช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ผ่าน Windows® ได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์สำหรับกล้องสำรวจและสถานีเลเซอร์

หาซอฟต์แวร์การวัดที่เหมาะสมที่สุด

ค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์มาตรวิทยาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับใช้งานกับกล้องสำรวจและสถานีเลเซอร์