WLS400M hjälper till att leverera hög kvalitet för nya Honda Civic

Honda - Storbritannien

Kontakta oss

car assembly line

Med Cognitens WLS400M utför Honda i GB en grundorsaksanalys under ett skift istället för flera dagar. Mätningar som brukade ta en och en halv timme tar nu en kvart. Kundnöjdhet betyder allt för Honda hos UK Manufacturing Ltd. Precisionsmätning används hos alla etapper i tillverkningsprocessen för att garantera att allting är så bra som det kan bli, från motorn till inpassningen av chassit. 

Under utvecklingsfasen för prisbelönta, nya Honda Civic använde teamet för komplexa analyser för mycket exakta chassin, CAT HAB - Complex Analysis Team for High Accuracy Body, Cognitens-systemet som hjälp i bearbetningsprocessen för viktiga delar, så som dörrenheter och bakluckor. Dessa viktiga områden påverkar både fordonets estetiska utseende och funktion. Om en baklucka inte stänger ordentligt eller mellanrummet mellan dörren och chassit inte ser bra ut – då är kunderna inte nöjda och inte Honda heller. Denna strävan efter noggrannhet kombineras med en strikt produktionsdeadline som måste hållas om affärsmålen ska uppnås. Därför måste mätstrategin i utvecklingsfasen kombinera hög noggrannhet med hastighet och effektivitet.

Behovet av hastighet (och noggrannhet)

Honda_post_paint_tailgateCAT HAB-teamet finns på svetsavdelningen som en kvalitetsfunktion men sammanför personer från lackering, montering ram och produktkonstruktion för att förena erfarenhet och fokusera på komplexa frågor som skär igenom avdelningar. Genom att använda Cognitens mätsystem med vitt ljus från Hexagon Metrology kunde teamet fokusera på specifika områden och snabba upp grundorsaksanalys av eventuella brister under utvecklingsfasen. Målet är att optimera inpassningen innan massproduktion startar – och se till att kunder får bilar som uppfyller kvalitetsstandarden de förväntar sig av Honda.

Processen börjar med att man tar emot ritningarna från Japan och definierar en del kritiska parametrar – de första försöken att bygga bilen bedömds på en företagsnivå. Fokusområden identifieras och Cognitens WLS400M används för att verifiera delar av underenheter (etappmätningar) liksom kritiska områden som bakluckor. Ledarna i CAT HAB-teamet skannar delar med Cognitens vid olika etapper i konstruktionsprocessen. En baklucka kan exempelvis skannas när den kommer från svetsningen och före och efter lackering, rammontering och andra avdelningar. Bakluckeskanningarna kan sedan läggas över varandra för att visa var det har gjorts ändringar och om de ligger utanför överenskomna parametrar

Cognitens WLS400-sensorn arbetar genom att projicera ett slumpmässigt mönster på objektet och utlösa simultan inläsning av det aktuella området med sina kameror. Den skannar ett område på en halv kvadratmeter och mäter hela ytor, egenskaper och kanter som inte är möjliga för andra system. Datan samlas in på millisekunder vilket möjliggör arbete i verkstadsmiljöer med vibrationer och olika ljusförhållanden så inget kan påverka mätningen. En lättförståelig färgkarta och egenskapsdata produceras som en sammanfattning. 

Hos HUM i Swindon kan mätningar som brukade ta en och en halv timme, med en kombination av manuella metoder och andra portabla armar, nu utföras på en kvart efter mappning av en fixtur. Grundorsaksanalys kan nu ofta utföras under ett skift. Tidigare tog det flera dagar att bara identifiera problemet. 

CAT HAB-chefen förklarar: “Att använda Cognitens tar bort oklarheterna från mätningen och snabbar upp vår grundorsaksanalys-process. Vi arbetar med toleranser på + eller – 0.5 mm på färdiga paneler och det är efter att de har monterats, pressats och svetsats. Nu kan vi få fram mer data, mera noggrant och snabbare vilket gör att vi kan uppnå den perfektion vi strävar efter inom den tillåtna tidsramen.” Ur etappmätningssynpunkt – processen med att skanna individuella delar i en enhet – är detta detsamma som att kunna utföra fem mätrepetitioner när man tidigare – bara hade kunnat utföra en.

Prata samma språk

20120706 101328Kulturen hos HUM bygger i stor utsträckning på att information delas ”öga mot öga” med PowerPoint presentationer. “Färgmappningen” som tillhandahålls av Cognitens patenterade programvara CoreView har möjliggjort tydlig kommunikation mellan CAT HAB-teamet och ansvariga och chefer inom andra delar av företaget. Det är mycket enklare att demonstrera ett område som behöver justeras (i blått för under och rött för över) eller befinner sig inom toleransen (i grönt) visuellt än att vara tvungen att förklara en mängd siffror för personer som kanske inte känner till detta. Cognitens färgkartor och rapporter har blivit respekterade dokument inom HUM och bidrar till effektivt kunskapsutbyte och beslutstagande. Även om CoreView är ett interaktivt rapportsystem så är det en komprimerad fil så rapporterna är tillräckligt små för att skicka per e-post.

En del av HUMs största leverantörer kör Cognitens-systemet och programvaran – det är en mycket bra bas för att arbeta med frågor. En del kanske levereras till HUM inom specifikationen men förändras sedan under en process på fabriken. Lösningar kan hittas snabbt när information delas i Cognitens rapporter och man arbetar tillsammans för att göra justeringen.

Integrerad i processen

Det finns fyra huvudanvändare av Cognitens-systemet i CAT HAB-teamet i Swindon. Alla dessa konstruktörer utbildades av Hexagon Metrology under fem dagar. Utbildningen genomfördes på fabriken och innehöll verkliga arbetsexempel från utvecklingsprocessen med nya Civic. Inom en arbetsvecka var operatörerna redo och löste problem som var till hjälp för företaget. Ambitionen är att ytterligare sex personer ska utbildas i systemet snart. Cognitens har även använts i produktionen när det har behövts små designjusteringar hos delar och till ny produktutveckling där man använt reverse engineering-egenskaperna hos WLS400 för formdesign och duplicering. 

HUM har funnit att reservdelssupporten från Hexagon Metrology är utmärkt. När underhåll har behövts har det utförts inom garantin utan diskussioner. HUM utvecklar ett nära samarbete med sin Hexagon-kontakt och är intresserade av att följa ny produktutveckling och möjliga, automatiska mätanvändningar med systemets WLS400A-version.

CAT HAB-chefen avslutar med att säga att “Cognitens-systemet har använts nästan varje dag sedan vi skaffade det. Det är nu helt förankrat i våra processer och en integrerad del i utveckling och produktion hos Honda. Vi har fått en tydlig kapitalavkastning. “Om vi inte hade det – då skulle vi vara oroliga.”