Vätskedynamik

3B Fluid Power - Italien

3B-Fluid-Power-Hero

År 2002, startade 3B FLUID POWER SRL som en kontraktsstyrd inspektionsfirma, som i huvudsak arbetar med aerodynamiska komponenter. Gradvis har företaget flyttat till andra branscher, och är nu verksamt inom lantbruk, flygteknik och fordonsteknik. Produkterna som tillverkas på anläggningen i Novellara, Italien, är primärt oljehydrauliska kontrollenheter i gjutjärn eller aluminium, men företaget tillverkar även vissa plastdelar, såsom oljefilter.

Under de år som gått sedan grundandet har 3B FLUID POWER styrts av ett engagemang i att uppfylla behoven hos sina kunder – både i termer av leverans och av kvalitet. I takt med att företaget skalas upp blir investeringar i nya tekniker för optimerade produktionsarbetsflöden en verklig prioritet för att aktivera fortsatt tillväxt. Företagsfilosofin

var att implementera nya system som kan hantera större produktvolymer, vilket gör det möjligt att ta mark när kundernas krav ökar. Idag spelar mätsystemen en viktig roll inom tillverkningsprocessen, vilket gör det möjligt för 3B FLUID POWER att uppnå en hög kvalitetsstandard i sina produkter. Vid implementeringen var utmaningen att uppnå den önskade kvaliteten, samtidigt som man sparar tid och kostnader. Strategin var att integrera en ny koordinatmätmaskin (CMM) direkt i produktionsflödet för att bidra till minskade inspektionstider och uppnå bättre precision, detta innebar investering i en ny och betydligt effektivare maskin.

Det var dessa drivkrafter, samt behovet av att öka samplingsfrekvensen för mätningar inom maskinbearbetningscykeln för optimal kvalitet, som ledde till att företaget köpte en TIGO SF från Hexagon Manufacturing Intelligence.

3B FLUID POWER var ute efter en mätmaskin som lämpade sig för tillverkningsmiljön och vände sig till Hexagon Manufacturing Intelligence som konsult för att identifiera den bästa lösningen för sin anläggning. Efter utvärdering av behov inom produktionslinan bestämde de båda företagen gemensamt att mätmaskinen TIGO SF skulle vara det perfekta valet.

“Vi har valt TIGO SF, eftersom den här maskinen har egenskaper som passar för användning i en verkstadsmiljö,” säger Andrea Barani, General Manager vid 3B FLUID POWER

TIGO SF är inte bara en helt skyddad mätmaskin som utformats specifikt för verkstaden, den är även förberedd för integration direkt i produktionen. Den här mätlösningen var ett stort steg för 3B FLUID POWER, eftersom den gjorde det möjligt för företaget att göra mer exakta mätningar än tidigare, samt att gå mot mer automatiserade processer. 3B FLUID POWER producerar vanligtvis komponenter, såsom kåpor för små växellådor och hydraulisk utrustning, så att dess deltoleranser är inom området 10 mikron.

Detta kräver en mätutrustning som klarar de kraven. TIGO SF installerades i en cell med stöd från Hexagon Manufacturing Intelligencetekniker. Programtekniker från mättjänstavdelningen har gett omfattande stöd till 3B FLUID POWER, genom programmering av alla delar som hanteras av cellen och optimering av mätcykler för att säkra att den nya maskinen kom igång snabbt. Cellen är en automatiserad del av produktionscykeln, med mikroväxelmotorer som startar livscykeln som gjutjärnsdelar i råaluminium som lastas in i maskinens centrum av en robot. Efter maskinbearbetningen tas delen ut av roboten, grader tas bort och den sköljs innan den lastas in i den nya TIGO SF för att kritiska mått ska verifieras.

Före installationen av den automatiserade cellen utfördes mätningarna i ett separat kvalitetsstyrningsrum. Den nya mätmaskinens:ens integration i den helautomatiska tillverkningscellen gör det möjligt för 3B FLUID POWER att bevara en högre samplingsfrekvens i delinspektionen, samt förenkla signifikanta produktivitetsförbättringar som har bidragit till företagets ökade omsättning på bara några år.