ROBODYN

System för kalibrering och ISO-funktionskontroll av industrirobotar.

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.

Innovativ mjukvarulösning för komplett kalibrering och funktionskontroll på industriella robotsystem. 

Robotkalibrerings- och kontrollsystemet RoboDyn erbjuder en komplett robotkontroll som på ett enkelt sätt maximerar de automatiska systemens precision, flexibilitet och intelligens.

Mjukvaran RoboDyn har förmågan att beräkna robotfotens inriktning och verktygscentrumpunktens förskjutning samt direkt korrigera och kompensera för robotparametrarna. RoboDyn är därmed det perfekta verktyget för att förbättra robotens positionering och prestanda. RoboDyn är utformat för att uppfylla kraven i normen ISO 9283 och garanterar därmed högsta möjliga precision och tillförlitlighet vid automatiserad drift.

RoboDyn är enkel att använda och möjliggör ändringar av robotmodeller på stället och följt av en snabb efterkalibrering. RoboDyn har full kapacitet för offlinesimulering och därmed potential att förändra processens produktivitet i samband med tillverkning, installation, testning och logistik.

I kombination med en Leica Absolute Tracker erbjuder RoboDyn snabb och portabel statisk och dynamisk datainsamling med hög precision och över ett stort mätområde samt kapacitet för 6DoF-mätning.
 • Funktioner och fördelar

  ROBODYN-SIMULATION
  Robodyn-simulationsmodulen kan användas för att modellera och analysera problem som har med siktlinjen att göra samt skapa en bana offline innan en anslutning till det fysiska systemet görs. 

  • Återkoppling av banåtkomlighet (gemensam begränsning, omvänd kinematik etc.).
  • Simulering PTP, förflyttning av linje, båge och splinekurva.
  • Analys av robotrörelse med hjälp av tvådimensionella system.

  ROBODYN-KALIBRERING
  Kalibreringsmodulen använder sig av en snabb och intuitiv process för att rikta in roboten till lasertrackern och kalibrera robotens kinematiska konfiguration och förbättrar därmed den absoluta inriktningsnoggrannheten. 

  • Beräkning av fotens inriktning och TCP-förskjutningen.
  • Precisionskalibrering av DH-parametrarna till standardinställningarna eller ändrade inställningar.
  • Skapar automatiskt kalibreringsbanor.
  • Specifika kalibreringar för flexibelt arbetsområde och temperaturförändringar.
  • Stöd för linjära axlar.
  • Robotgränssnitt genom direkt kommunikation, I/O eller stabil sondering för maximal flexibilitet och kompatibilitet. 

  ROBODYN FUNKTIONSKONTROLL ENLIGT ISO 9283
  ISO-testmodulen kan användas för precisions- och funktionskontroll på alla industrirobotar i enlighet med normen ISO 9283. 

  • Uppfyller normen ISO 9283.
  • Flexibel definition av nödvändiga tester och varaktighet.
  • Skapar automatiskt robotkontrollbanor.
  • Flexibel inställning av arbetsområden.
  • Direkt kontroll av robot och lasertracker.
  • Framställning av numerisk och grafisk inspektionsrapport.
 • Hämtningar

HxGN LIVE

Hexagons årliga internationella konferens, HxGN LIVE, innehåller inspirerande inledningsanföranden, obegränsade möjligheter till nätverkande och tekniker som måste ses.