ROBODYN

System do Kalibracji i Testowania Wydajności Robotów Przemysłowych zgodnie z normą ISO.

Zaczynamy?

Porozmawiaj z ekspertem i dowiedz się, w czym Hexagon może pomóc Twojej firmie.

Innowacyjne oprogramowanie zapewniające pełną kalibrację i posiadające funkcję testowania wydajności systemów robotów przemysłowych. 

RoboDyn - system do kalibracji i kontroli robotów - zapewnia całkowicie automatyczne sterowanie, dzięki czemu działanie zautomatyzowanych systemów jest precyzyjne, elastyczne i inteligentne. 

Dzięki możliwości obliczenia ustawienia podstawy robota i przesunięcia punktu zerowego (centrum) narzędzia, a także przeprowadzenia bezpośredniej korekty i kompensacji parametrów robota, oprogramowanie RoboDyn stanowi idealne narzędzie do udoskonalenia bezwzględnej dokładności położenia (pozycjonowania) i wydajności robotów. Spełniając wymagania normy  ISO 9283, RoboDyn gwarantuje dokładność, wydajność i niezawodność   czynności automatycznych.

Prosty i łatwy w użyciu RoboDyn pozwala na modyfikację działania robotów na miejscu, co możliwe jest dzięki szybkiej ponownej kalibracji. Pełna symulacja w trybie offline RoboDyn pozwala na przekształcenie produktywności procesu w dziedzinie produkcji, montażu, testowania i logistyki.

W przypadku statycznego i dynamicznego pozyskiwania danych RoboDyn wymaga współdziałania z oferującym wysokiej jakości pomiary trackerem laserowym Leica Absolute Tracker, który cechuje precyzja, szybkość, duży zakres pomiarowy, mobilność i możliwość przeprowadzenia pomiarów 6DoF (o sześciu stopniach swobody).

 
 • Zalety i cechy

  SYMULACJA ROBODYN   
  Moduł symulacji Robodyn może być stosowany do przedstawienia i analizy kwestii bezpośredniej widoczności (Line-of-sight) oraz tworzenia ścieżki w trybie offline przed połączeniem z fizycznym systemem.  

  • Informacje zwrotne dotyczące dostępności ścieżki (ograniczenie złączy, kinematyka odwrotna itp.)
  • Symulacja PTP, linia, ruch łuku i krzywej sklejanej (splajn).
  • Analiza ruchu robota z wykorzystaniem systemów 2D.

  KALIBRACJA ROBODYN  
  Moduł kalibracji zapewnia szybki i intuicyjny proces dostosowania robota do trackera laserowego oraz kalibrację konfiguracji kinematycznej robota w celu udoskonalenia bezwzględnej dokładności położenia (pozycjonowania). 

  • Obliczenia ustawienia podstawy i offset TCP.
  • Kalibracja parametrów DH (Denavita-Hartenberga) z dokładnością zgodną z normą lub zmienionymi konwencjami.
  • Automatyczne tworzenie ścieżek kalibracji.
  • Elastyczny zakres roboczy i specjalna kalibracja fluktuacji temperatury. 
  • Wsparcie osi liniowych.
  • Łączność z robotem poprzez bezpośrednią komunikację,  I/O lub stabilne sondowanie w celu osiągnięcia najwyższego poziomu elastyczności i kompatybilności. 

  TEST WYDAJNOŚCI ROBODYN ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9283 
  Moduł testowy ISO umożliwia przeprowadzenie testu dokładności i wydajności każdego robota przemysłowego zgodnie z normą ISO 9283. 

  • Zgodność z normą ISO 9283. 
  • Elastyczne zdefiniowanie wymaganych testów i ich czasu trwania.
  • Automatyczne utworzenie ścieżki kontroli robota. 
  • Elastyczne zdefiniowanie stref pracy.
  • Bezpośrednie sterowanie robotem i trackerem laserowym. 
  • Tworzenie numerycznego i graficznego raportu z kontroli.
 • Downloads

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone kontakty biznesowe i poznać warte zobaczenia technologie.