REcreate Vad är nytt 2023.1

Kontakta oss

Flera nya förbättringar har gjorts i 2023.1-versionen av REcreate. Här är några av höjdpunkterna:
  • Nytt och förbättrat användargränssnitt för bättre hantering av stora och komplexa delar
  • Nytt strukturträd – inkluderar kraftfull ny filtreringsfunktion och centraliserar elementhanteringen
    • Hantera arbetsplan enkelt från strukturträdet med den nya arbetsplansvyn
  • Full kontroll vid omvänd konstruktion med möjlighet att snabbt rita skisser på ett rutnät för att skapa friformsytor
  • Identifiera och extrahera defekter på skannade delar jämfört med den nominella CAD-versionen för att underlätta reparationsarbete på trasiga eller skadade delar
  • Och många andra.

 

Allmänna förbättringar

Nytt användargränssnitt

REcreate 2023.1 har ett nytt och förbättrat användargränssnitt med ett nytt strukturträd och ny design av kommandodialoger. Det nya strukturträdet centraliserar hanteringen av alla element i modellen och har kraftfulla filtreringsfunktioner som gör det enklare att hantera stora komplexa modeller. Kommandodialogrutorna läggs nu över i det grafiska området och möjliggör full kompatibilitet med det nya strukturträdet.
Nytt användargränssnitt REcreate 2023

Förbättringar av omvänd konstruktion 

Rita ytor på rutnät

En ny beläggningsmetod har introducerats i REcreate Reverse Engineering-sviten. Det gör att du kan definiera ett patchwork på ett nät och använda dem för att skapa ytor i farten. Det här nya verktyget för omvänd konstruktion är ett snabbt och enkelt sätt att skapa friformsytor med fullständig kontroll.

Rita ytor på rutnät

Ersätt CAD-ytor med rutnät

En ny metod har lagts till i Reverse Engineering-sviten: möjligheten att ersätta analytiska CAD-ytor med plana och cylindriska områden i ett rutnät. Detta gör det snabbare och effektivare att skapa en önskvärd startpunkt för mer komplexa processer för omvänd konstruktion.
Ersätt CAD-ytor med rutnät

Upptäcka och extrahera defekter

Möjligheten att upptäcka och extrahera defekter i en modell har lagts till. Detta verktyg kan användas för att hitta defekter i en fysisk del som har skannats och sedan jämföras med en nominell CAD-modell.
Upptäcka och extrahera defekter


REcreate 2023.1-videor

  • Identifiering av fel
  • Rita ytor på rutnät
  • Ersätt ytor med rutnät