Nyheter i REcreate

Kontakta oss

Utforska de senaste funktionerna i din version av REcreate.

REcreate 2022.3

REcreate 2022.3 är den senaste versionen av Hexagons programvara för omvänd konstruktion. REcreate är nu kraftfullare, snabbare och användarvänligare med flera UX-förbättringar. Beräkningarna går snabbare, grafiken är bättre och många kommandon stödjer nu fragmenterade datauppsättningar.

Det är bara några av förbättringarna i den senaste versionen. Viktiga höjdpunkter är bland annat:

 • Strukturträdsförbättringar – gruppering och filtrering
  • Gruppera efter färg, typ och användardefinierade grupper
 • Förbättrad användarupplevelse
  • Enklare att använda kommandon, med bättre definition av panelerna och mer synlig felåterkoppling
 • Förbättringar av arbetsplaner
  • Skapa arbetsplaner enkelt utan att behöva köra några kommandon
 • Kurvprojicering och förbättrade sektioner
  • Ett strömlinjeformat nytt kommando för att rita kurvor som projiceras direkt på nätelement
  • Sektionskommandot har förbättrats för att ge mer kontroll och bättre resultat
 • Förbättringar av ytbeläggning
  • Förbättrad UX vid användning av kommandot konvertera (rutnät) till yta. Mer kraft och kontroll för att snabbt skapa enkla rutnät till fullständiga CAD-modeller
  • Kommandot Redigera gräns har förbättrats och förlänger automatiskt ytor utanför deras ursprungliga gräns för att snabba upp ytmodelleringen
 • Förbättrad hantering av fragmenterade molndata
  • Importera flera punktmoln samtidigt – förbättrad hastighet och UX minskar onödig tidsåtgång
  • Rikta in flera moln samtidigt – kraftfullare lösning med färre åtgärder och klick
 • Borttagningar och korrigeringar på rutnät
  • Nu kan du snabbt och enkelt ta bort oönskade fläckar i en rutnätsmodell