REcreate 2022.0 R2

Utforska de viktigaste funktionerna i REcreate 2022.0 R2

Kontakta oss

Med versionen REcreate 2022.0 R2 införs en rad nya funktioner och förbättringar, bland annat följande:
  • Nya, dedikerade kommandon känner automatiskt igen egenskaper i rutnät och genererar kroppar och ytor med mindre användarinmatningar.
  • Komplexa svepta ytor kan skapas med kommandot Sweep, och ytor kan nu krympas med kommandot Extend. Det påskyndar modelleringsprocessen och minskar den tid som krävs för att skapa helt bakåtkonstruerade modeller.
  • Förbättrade urvalstekniker och snabbare redigeringsmöjligheter gör det snabbare och enklare att skapa tillverkningsbara modeller.
  • Denna version fortsätter REcreates tradition med uppdaterat formatstöd och kontinuerliga förbättringar och fixar för att ytterligare förbättra robustheten och prestandan hos 3D-modellering och interoperabiliteten.

Om du vill veta mer om REcreate 2022.0 R2 kan du ladda ned dokumentet med nyheter här.