REcreate 2022.4

Kontakta oss

REcreate 2022.4 erbjuder fler förbättringar av Hexagons programvara för reverse engineering,. Till höjdpunkterna hör:

 • Ytförbättring med ett klick
  • Funktionen för nya funktionslinjer förfinas och förbättras; användargränssnittet är enklare med färre modifikatorer att ändra. Lättanvänt automatiskt beläggningskommando för att uppnå bättre resultat snabbare
 • Förbättringar av rutnätsfunktioner
  • Skapa önskad geometri från rutnät snabbare och enklare
 • Filtrera flera moln
  • Förbättrad hastighet och användarupplevelse vid arbete med fragmenterade molndata; betydligt färre klick och inmatningar krävs; lätta dataset är enklare att arbeta med
 • Import av flera punktmoln samtidigt
  • Förbättrad återkoppling till användaren; mer intuitiv lösning
 • Nät till moln
  • Förbättrad hastighet och användarupplevelse vid arbete med fragmenterade molndata; betydligt färre klick och åtgärder krävs
 • Förbättrad grafisk display för små moln

Ytförbättring med ett klick

FÖRDELAR – Den nya funktionen för funktionslinjer förfinas och förbättras, och gränssnittet är enklare med färre modifikatorer att ändra. Systemet beräknar nu de bästa parametrarna som ska användas för att skapa den bästa utmatningen baserat på nätinmatning

Ytförbättring med ett klick 1 

Ytförbättring med ett klick

FÖRDELAR – Möjlighet att producera en enda yta, om möjligt, för att uppnå bättre resultat snabbare

Ytförbättring med ett klick 2 

Ytförbättring med ett klick

FÖRDELAR – Användbara alternativ för att ställa in färg och egenskaper för trådramselementen så att det blir lättare att analysera resultatet av ytpatchen

Ytförbättring med ett klick 3  

Förbättringar av rutnätsfunktioner

FÖRDELAR – Skapa önskad geometri från nät snabbare och enklare

Förbättringar av rutnätsfunktioner 

Filtrera flera moln

FÖRDELAR – Förbättrad hastighet och användarupplevelse vid arbete med fragmenterade molndata; betydligt färre klick och inmatningar krävs; lätta dataset är enklare att arbeta med

Filtrering av flera moln 

Import av flera punktmoln samtidigt

FÖRDELAR – Förbättrad feedback till användaren; mer intuitiv lösning

Import av flera punktmoln samtidigt 

Nät till moln

FÖRDELAR – Förbättrad hastighet och användarupplevelse vid arbete med fragmenterade molndata; betydligt färre klick och åtgärder krävs

Nät till moln 

Förbättrad grafisk display för små moln

FÖRDELAR – Bättre visualisering av mindre moln

Förbättrad grafisk display för små moln 

Sammanfoga moln – visa resultat

FÖRDELAR – förbättrad feedback för en mer intuitiv användarupplevelse

Sammanfoga moln – visa resultat 

Bilder i dialoger

FÖRDELAR – mer intuitiva kommandon

Bilder i dialoger 

Förbättrad återkoppling när automatisk förhandsgranskning är avstängd

FÖRDELAR – förbättrad feedback och ett mer intuitivt system så att användarna kan arbeta snabbt och effektivt

Förbättrad återkoppling när automatisk förhandsgranskning är avstängd 

Strukturträdsförbättringar

FÖRDELAR – mer kontroll över elementen i modellen, enkel och intuitiv användning, kraftfull filtreringskapacitet

Strukturträdsförbättringar 

Visa arbetsplanens namn

FÖRDELAR – enklare att identifiera vilken arbetsplan som är vilken; effektiviserar och förbättrar arbetsflödet

Visa arbetsplanens namn 

Användbara funktioner som lagts till HUD

FÖRDELAR – användbara funktioner för fastställande av tillverkningsbarheten har blivit mer tillgängliga i standardlayouten

Användbara funktioner som lagts till HUD 

Förbättringar av zoomkommandot

FÖRDELAR – mer intuitiv funktion för inzoomning i regioner, förbättrad användbarhet och navigering av modeller

Förbättringar av zoomkommando 

Förbättrad prestanda vid arbete med Dynamic Query

FÖRDELAR – snabb och responsiv användning utan fördröjning

Förbättrad prestanda med Dynamic Query  

Och många fler förbättringar gör REcreate mer intuitiv, snabbare och enklare att använda.