Universella storleksmått

HP-THD_on_HH-AS-T25_Application_Photo

 

Typiska detalj- och funktionsegenskaper

  • Prismatiska delar
  • Komplex 3D-placering av geometriska element runt delen
  • Funktioner för geometriska standardstorlekar: avstånd, radier, vinklar, inre och yttre diametrar
  • Positions- och orienteringstoleranser

 

 

Exempel på användningsområden

  • Ventilkroppshus
  • Gjutna plastdetaljer
  • Gångjärnsfogar och balkar
  • Extruderade profiler