Applikationer

Dimensionell mätteknik täcker ett brett spektrum av tillämpningar, från extremt små till stora delar, från enkla till komplexa geometrier med svåråtkomliga funktioner av olika typer och storlekar. Dessutom medför allt snävare toleranser, skiftande material och ytegenskaper ytterligare specifika mätkrav. 

Med denna mångfald måste du ha flexibiliteten att välja en mätstrategi som bäst löser dina tillämpningsbehov och ökar produktiviteten.

Dimensionell mätteknik täcker in ett brett spektrum av tillämpningar

 

Med sina multisensorfunktioner stöder Hexagons koordinatmätmaskiner med portal ett brett spektrum av mättillämpningar i alla branscher. Från universella storleksmätningar av de enklaste prismatiska delarna till mätningar med ultrahög noggrannhet av komplexa 3D-geometrier med minsta detaljtoleranser – här hittar du en portalmodell som löser dina individuella tillämpningsutmaningar perfekt.