GLOBAL Touch+

Allmän mätning av storleksegenskaper med mycket repeterbar beröringstriggad probning

Effektiv mätning av geometriska storlekselement genom mätprobning med pekfunktion

Vill ni korta ner era taktila mätcykler?

Öka effektiviteten vid mätning av geometriska storlekselement

Vill du veta mer?

Med en mycket mångsidig och noggrann 6-vägs beröringstriggad prob med ett motoriserat indexerande probhuvud för flexibel positionering av proben under mätning är GLOBAL Touch+-modellen konfigurerad för att ge enastående taktil mätningsprestanda i enstaka punkter på prismatiska delar.

Optimal åtkomst till funktioner och minimala mätspetsbyten garanteras även för 3D-delar med mycket invecklade geometrier. Dessutom möjliggör ett rack för modulväxlare med flera portar snabbt och repeterbart byte av probmoduler med olika utlösningskrafter och mätspetskonfigurationer utan omkalibrering, vilket ytterligare effektiviserar mätcyklerna.

 

Typiska tillämpningar

 

Utmanande tillämpningar

Universell mätning av storleksegenskaper

  • Delar med varierande komplexitet och storlek
  • Vanliga geometriska storlekselement: avstånd, radier, vinklar, inre och yttre diametrar
  • Positions- och orienteringstoleranser
  • Komplex 3D-placering av geometriska element runt delen
 

Fördelar med GLOBAL Touch+

  • Snabb inspektion
  • Enkel metodik
  • Mångsidiga mätningar
  • CAD-baserade mätningar
 

Tillval som är skräddarsydda för individuella tillämpningsbehov

Tillverkare kan ytterligare skräddarsy kapaciteten hos varje basmodell av GLOBAL Touch+-maskinen med tillval som bäst uppfyller deras applikationsbehov. Dessa kan väljas under den inledande CMM-konfigurationen och de flesta kan ställas in senare som uppgraderingar av den driftsatta maskinen.

 

CAD++ gör det möjligt för användare att mäta de mest komplexa delarna. Den omfattar alla CAD-funktioner och ger möjlighet att mäta komplexa, konturerade ytor, inklusive tunnväggig plåt, plast, blad och formverktyg. CAD++ stödjer många skanningsenheter och applikationer och inkluderar algoritmer för hantering av stora datamängder. Den är kopplad till CAD, vilket gör det möjligt för användare att jämföra mätresultat direkt mot modeller för oöverträffad hastighet och noggrannhet. Den är full av funktioner men ändå enkel att använda.

 

Med tillvalet XT (Extended Temperature) kan GLOBAL Touch+-modellen användas i miljöer utan strikt temperaturkontroll. Det möjliggör exakta och tillförlitliga mätningar nära produktionslinjen utan behov av ett kostsamt klimatrum.

 

PULSE använder ett nätverk av sensorer för realtidsövervakning av mätmiljöer. Systemet ger mätdataintegritet genom att informera användarna om förändringar i temperatur, luftfuktighet, vibrationer, lufttryck och ljusstyrka som kan påverka mätresultaten. Det gör PULSE idealiskt för automatiserade inspektioner och säkerställer att högvolymsmätningar utförs under optimala förhållanden.

 

Spara luft, energi och kostnader. Eco Mode+ stoppar tryckluftsflödet till luftlagren efter en tids inaktivitet i maskinen. Tillvalet minskar tryckluftsförbrukningen med upp till 90 % när koordinatmätmaskinen är i viloläge och sparar upp till 25 % av tryckluftskostnaderna under normala driftsförhållanden.

Eco Mode+ är en energisparfunktion som aktiveras automatiskt. ECO-funktionerna kan när som helst avaktiveras.

 

Det finns flera andra tillval för GLOBAL Touch+-modellen för att få ut det mesta av maskinen för varje tillämpning. Dessa innefattar:

Probhuvuden HH-AS-T2.5/HH-AS-H2.5
2,5° probhuvuden hjälper till att positionera den taktila sensorn med ännu större flexibilitet. Den kraftiga versionen möjliggör användning av sensorer upp till 750 mm från probhuvudet. Maximal tillgänglighet och högsta möjliga mätprestanda garanteras.

Signallampor
Signallampor gör att operatören kan övervaka maskinens status även på avstånd, vilket optimerar tids- och resurshanteringen.

Effektiv mätning av geometriska storlekselement genom beröringstriggad probning

Funktioner och fördelar

GLOBALs koordinatmätmaskiner bygger på avancerade designprinciper för att skapa trygghet och förtroende. De kombinerar kvalitetskomponenter och toppmodern teknik för långsiktig stabilitet, minskad mätosäkerhet, anpassningsbarhet till tuffa mätmiljöer, snabb mätpunktsregistrering och en avancerad användarupplevelse. Dessa mätlösningar ger tillverkare maximalt värde under hela livscykeln.

Robust mekanisk konstruktion
Den solida granitbasen med integrerad svansstyrning garanterar ett långsiktigt stabilt system och konsekvent noggrannhet över hela mätvolymen.

Portal med triangulär tvärbalk
Med ett förbättrat förhållande mellan styvhet och massa i förhållande till fyrkantiga eller rektangulära traverser möjliggör denna konstruktion högsta möjliga dynamik och höghastighetsmätningar.

Förinstallerade luftlager på alla axlar
Beröringsfri axelrörelse med låg friktion och lågt slitage ger snabb och repeterbar positionering vid alla hastigheter och accelerationer, vilket resulterar i låga mätosäkerheter.

Underhållsfritt remdrivningssystem
Plattremmar och räfflade kilremmar ger en jämn axelrörelse med låga vibrationer.

Temperaturkompensering
Realtidskompensering av termiskt orsakade mätavvikelser genom temperaturavkänning vid skalorna och på arbetsstycket säkerställer tillförlitliga mätresultat.

Utökat temperaturdriftområde (tillval)
Mät dina komponenter med högre motståndskraft mot miljöpåverkan. Ett utökat temperaturintervall (15-30 °C) gör det möjligt för koordinatmätmaskinen att arbeta närmare produktionslinjen utan att behöva ett dyrt klimatrum.

Miljöövervakning i realtid (tillval)
PULSE gör det möjligt för användaren att övervaka och logga alla miljöförhållanden som omger koordinatmätmaskinen och få maskininformation i realtid.

Eco Mode
Eco Mode stöder hållbarhetsmål och produktivitetsmål genom att automatiskt stänga av koordinatmätmaskinen när den inte används. Det förbättrar energieffektiviteten samtidigt som maskinen alltid är redo för drift.

Meddelandelampor (tillval)
Meddelandelampor ger operatörerna möjlighet att övervaka maskinens status även på avstånd för att optimera tids- och resurshanteringen.

Hög hastighet och säkerhet
Kontinuerlig övervakning av ett definierat säkerhetsområde runt koordinatmätmaskinen möjliggör bekymmersfri höghastighetsmätning i CNC-läge. Maskinen saktar automatiskt ned när användaren eller ett föremål kommer in i det skyddade området.

Framtidssäkrat koncept
Det framtidssäkrade förkablaget möjliggör enkel anpassning av koordinatmätmaskinerna till framtida mätuppgifter utan kostsamma driftstopp. En rad anpassningsalternativ kan väljas flexibelt under koordinatmätmaskinens inledande konfiguration eller installeras senare som uppgraderingar.

Produktförfrågan