Aplikace

Rozměrová metrologie pokrývá širokou škálu aplikací, od extrémně malých až po velké díly, od jednoduchých až po složité geometrie, s těžko dosažitelnými prvky různých typů a velikostí. Stále přísnější tolerance, rozmanité materiály a povrchové charakteristiky navíc přinášejí další specifické požadavky na měření. 

Vzhledem k této rozmanitosti musíte mít možnost flexibilně zvolit strategii měření, která nejlépe vyřeší potřeby vaší aplikace.

Měření rozměrů pokrývá širokou škálu aplikací

 

Díky multisenzorovým možnostem podporují mostové souřadnicové měřicí stroje od společnosti Hexagon širokou škálu měřicích aplikací ve všech průmyslových odvětvích. Od univerzálních měření rozměrů těch nejjednodušších prizmatických dílů až po mimořádně přesná měření složitých 3D geometrií s nejpřísnějšími tolerancemi dílů. K dispozici je model, který dokonale řeší individuální aplikační výzvy.