PC-DMIS Preset & Measure-sviten

Ni producerar – vi mäter. Öka produktiviteten för era verktygsmaskiner.

Hexagon-MI-PC-DMIS-EDM-förinställd-mätning-800x428

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.

 Kan användas på en manuell mätenhet upp till den automatiserade cellen i anslutning till PC-DMIS-programvaran.

För att säkerställa kvaliteten på arbetsstyckena måste olika tillverkningssteg övervakas med hjälp av mätteknik. Om detta görs på fräs- eller eroderingsmaskinen är bearbetningsmaskinen inte tillgänglig för produktionsprocessen under denna tid.

Dessutom kan felaktiga mätresultat inte uteslutas under den kritiska uppvärmningstiden för bearbetningsmaskinen.

Därför lönar sig mätningen på en koordinatmätmaskin från den första eroderingsmaskinen:

 • Kortare ställtider
 • Längre drifttid för maskinen (tillgänglighet)
 • Minskade ledtider
 • Snabb tillgänglighet och exaktare kompenseringsdata direkt i bearbetningsmaskinen
 • Utöver generering av kompenseringsdata finns även kvalitetsdata tillgängligt

Totalt sett ökar nyttjandegraden av bearbetningsmaskinen avsevärt, vilket ökar den totala produktiviteten.

Helautomatiserad eroderings- och/eller fräscell med Hexagon CMM & PC-DMIS Preset & Measure Supervisor

Preset & Measure SupervisorFör en helt automatisk lösning integreras koordinatmätmaskinen, fräs- och/eller eroderingsmaskinen och andra komponenter i produktionscellen. En jobbhanterare koordinerar robotens lastning och verktyg samt samverkan mellan bearbetnings- och mätmaskinen.

Detta möjliggör maximal produktivitet och maskineffektivitet kombinerat med noggrannhet och processtabilitet med användning dygnet runt i produktion.

PC-DMIS Preset & Measure Suite innehåller följande programvarulösningar:
3 moduler gör det möjligt att anpassa programvaran optimalt efter kundens behov


Preset & Measure

Förinställning och mätningGrafiskt användargränssnitt som styr maskinoperatören genom mätprocessen i PC-DMIS. Ingen särskild tidigare metrologisk kunskap krävs. Preset & Measure innehåller makron för följande funktioner:
 • Kalibrering av prober
 • Kalibrering av chuckar
 • Bestämning av kompenseringsdata för elektroder och arbetsstycken för chuckarna
 • Kvalitetsmätning på elektrodkonturer och/eller arbetsstycken
 • Rimlighetskontroller är integrerade och förhindrar operatörsfel

Dessutom hanteras mätdata och kan exporteras till valfritt utdataformat. För detta finns fullständigt parametriserade efterbehandlare som kan läggas till av kunden och anpassas till de befintliga bearbetningsmaskinerna.

Mätdata kan matas ut i olika protokollformat och Q-DAS ASCII-överföringsformat.

Preset & Measure Inspection Planner

Preset & Measure Inspection PlannerIhop med en PC-DMIS CAD offlinelicens erbjuder denna lösning möjligheten att definiera mätpunkterna för förinställd databestämning och även för kvalitetsmätning på en CAD-modell.

Knapparna och den sekundära information som ska användas (t.ex. mätparametrar och gnistgap) definieras här. Datafilen kan sedan automatiskt konverteras till en mätrutin i Preset & Measure (Förinställning och mätning) på koordinatmätmaskinen.


Preset & Measure Supervisor

Preset & Measure SupervisorDetta är ett gränssnitt till respektive jobbhanterare för en automatiserad cell. Följande jobbhanterare stöds för närvarande:
 • Zimmer och Kreim: JOBmod CMM
 • GF Machining Solutions (System 3R): WSM – WorkShopManager
 • Röders: RMSMain
 • Funktioner och fördelar
  • Integrering* i en ny eller befintlig koordinatmätmaskin.
  • Kompatibel med alla bearbetnings- och pallsystem.
  • Hanterar beröringstriggade prober och skanningsprober.
  • CNC-läge, manuellt eller blandat mätläge.
  • Inriktning av chuckens monteringselektroder och spindlar.
  • Stöd för slumpmässig lastning av pallar av alla storlekar och former.
  • Fullständig förinställning av elektroder och arbetsstycken. Resultatens noggrannhet beror på vilken typ av koordinatmätmaskin som används.
  • Beräkning av alla möjliga korrigeringsvärden (X-, Y-, Z-avstånd och A-, B-, C-vinklar) eller annat värde som krävs av bearbetningstypen eller den specifika maskinmodellen.
  • Förinställningsdata är fullt konfigurerbara baserat på det format som krävs av aktuell arbetsstation. Dessutom finns ett komplett bibliotek med färdiga utdataformat tillgängligt.
  • Effektivt stöd för spårning av jobb och arbetsstycken.
  • Biblioteket med förinställningsmakron kan när som helst utökas för att passa nya eller ändrade förinställningskrav.
  • Kan anslutas till Workshop Manager i den automatiserade arbetscellen.
  • Kan anslutas till system för identifiering av arbetsstycken eller för verifiering av fixturspänning (tillvalsfunktioner ingår inte i standardutförandet).
  • Hjälp från kunnig personal i vårt globala nätverk av teknisk service och support från Hexagon Manufacturing Intelligence.

  * Bearbetningssystemet och tillbehör, pallar, stöd och eventuella system för identifiering av arbetsstycken samt DNC- eller LAN-anslutning för förinställningsarbetsstationen ingår inte i erbjudandet. Den arbetscentral som är avsedd för förinställningsdata måste kunna ta emot korrigeringsvärden.

 • Nedladdningar
 • Applikationer

Nedladdning av programvara

Besök vår dedikerade programvaruportal för att få tillgång till supportdokument och ladda ned vår senaste programvara.