PC-DMIS EDM Preset & Measure

Bezpieczne i uniwersalne ustawianie elektrod oraz kontrola jakości

Zaczynamy?

Porozmawiaj z ekspertem i dowiedz się, w czym Hexagon może pomóc Twojej firmie.
PC-DMIS EDM Preset and Measure jest jednocześnie oprogramowaniem wykonującym łatwo i bezpiecznie zadania ustawiania wartości ustawczych elektrod, jak również oprogramowaniem wykonującym dokładną i  drobiazgową kontrolę jakości elektrod oraz obrabianych części. Oprogramowanie PC-DMIS EDM Preset and Measure zainstalowane na współrzędnościowej maszynie pomiarowej GLOBAL Silver firmy Hexagon Metrology tworzy niezwykle dokładną automatyczną stację roboczą CNC kontroli jakości, odpowiednią dla każdego gniazda produkcyjnego, niezależnie od jego poziomu automatyzacji.

Użycie dostosowywanej biblioteki, gotowych do użycia makr nie wymaga żadnej znajomości programowania od operatora. PC-DMIS EDM Preset and Measure zapewnia niezrównany komfort i bezpieczeństwo podczas dokładnego ustawiania wartości ustawczych , nawet części ułożonych na paletach. Oferuje maksymalną wszechstronność w obsługiwaniu elektrod oraz obrabianych części w  gniazdach produkcyjnych przy użyciu różnych technologii wytwarzania, takich jak obróbka, drążenie elektrodami, cięcie wycinarkami drutowyni  czy też obróbka na centrach frezarskich.
 

Partnerstwo o wielu zaletach

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa GLOBAL Silver z oprogramowaniem PC-DMIS EDM Preset and Measure może być zintegrowana z systemamii obróbki elektroiskrowej naszego partnera GF AgieCharmilles. 
Zalety :

 • PC-DMIS EDM Preset and Measure łączy dwa rozwiązania w jednym: ustawianie offsetów obrabianej części oraz jej pomiary mogą być wykonywane na tej samej współrzędnościowej maszynie pomiarowej.
 • Współrzędnościowa maszyna pomiarowa GLOBAL Silver zapewnia wysoką dokładność – niepewność pomiarowa MPEE  wynosi od 1,4 + L/333 μm, zatem z powodzeniem może być ona używana w gniazdach produkcyjnych obróbki elektroiskrowej, ponieważ zapewnia dokładność pomiarową porównywalną z najbardziej precyzyjnymi gniazdami produkcyjnymi.
 • Współrzędnościowa maszyna pomiarowa GLOBAL Silver gwarantuje wysoką wydajność – oferuje największą szybkość pomiarów, zapewniając realny wzrost wydajności gniazda produkcyjnego.
 • Klienci GF AgieCharmilles używający gniazd produkcyjnych do obróbki elektroiskrowej podczas ustawiania na wymiar obrabianej części i podczas pomiarów na całym świecie mogą otrzymać wykwalifikowaną pomoc techniczną od firmy Hexagon Metrology.
 • Zalety i cechy

   

  • Integracja* z nową lub już używaną współrzędnościową maszyną pomiarową;
  • Zgodność z każdym systemem obróbki i paletowania;
  • Obsługa zarówno ręcznych sond przełączających jak i sond skanujących;
  • Sterowanie numeryczne, tryb pomiarów ręcznych lub mieszanych;
  • Bazowanie uchwytów mocujących elektrody i trzpienie obrotowe;
  • Obsługa losowo ładowanych palet dowolnej wielkości i kształtu;
  • Pełne ustawianie elektrod i obrabianych części. Dokładność wyników zależy od typu używanej współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM);
  • Obliczanie wszystkich możliwych wartości poprawek (odległości X, Y, Z i kątów A, B, C), lub dowolnej wielkości wymaganej dla danego rodzaju obróbki lub określonego modelu maszyny;
  • Dzięki oprogramowaniu dane ustawcze obrabianej części są w pełni konfigurowalne do formatu wymaganego w gnieździe produkcyjnym, a ponadto dostępna jest pełna biblioteka formatów gotowych do użycia;
  • Efektywna obsługa śledzenia zadań i obrabianych części;
  • Biblioteka makr do pomiaru obrabianej części może być swobodnie rozszerzana w każdym momencie, aby dostosować się do nowych lub zmienionych wymagań
  • Możliwość komunikacji z Workshop Manager w zautomatyzowanym gnieździe produkcyjnym;
  • Możliwość komunikacji z systemami identyfikacji obrabianej części lub systemami sprawdzania  uchwytów (funkcje dodatkowe nie włączone do standardowej oferty);
  • Pomoc doświadczonego personelu globalnej sieci serwisowej i wsparcia technicznego firmy Hexagon Manufacturing Intelligence.

  * Oferta nie obejmuje systemu obróbkowego i wyposażenia dodatkowego, palet, uchwytów i żadnego systemu identyfikacji części , jak również złącza DNC lub LAN dla stacji roboczej do ustawiania elektrod. Gniazdo produkcyjne przeznaczone dla ustawiania elektrod lub części musi być wyposażone w środki do odbierania wartości poprawek.

 • Downloads
 • Zastosowania

Software downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.