PC-DMIS EDM Preset & Measure

PC-DMIS EDM Preset & Measure – bezpečné a všestranné přednastavení a kontrola kvality

Jste připraveni začít?

Promluvte si s odborníkem a zjistěte, co může Hexagon udělat pro vaši organizaci.

PC-DMIS EDM Preset and Measure je software ke snadnému a bezpečnému zabezpečování úloh přednastavení spolu s prováděním přesné a důkladné kontroly kvality elektrod a obrobků. Při instalaci do souřadnicového měřicího stroje GLOBAL Silver společnosti Hexagon Metrology zajistí software PC-DMIS EDM Preset and Measure mimořádně přesnou funkci CNC pracovní stanice pro kontrolu kvality, vhodnou k nasazení na libovolném pracovišti – bez ohledu na úroveň jeho automatizace.

Využití přizpůsobitelné knihovny řízených maker připravených k okamžitému použití nevyžaduje ze strany obsluhy žádné programovací znalosti. Software PC-DMIS EDM Preset and Measure zajišťuje nebývalý komfort a bezpečnost přesného přednastavení dokonce i u obrobků na paletách. Nabízí maximálně univerzální manipulaci s elektrodami a obrobky určenými pro výrobní centra využívající nejrůznější technologie zpracování (například výroba zápustek, EDM drátové řezačky či frézovací systémy).


Partnerství s řadou výhod

Souřadnicový měřicí stroj GLOBAL Silver se softwarem PC-DMIS EDM Preset and Measure lze integrovat s řešeními EDM našeho partnera – společnosti GF AgieCharmilles. Výhody jsou následující:

 • Software PC-DMIS EDM Preset and Measure je řešením kombinujícím dvě funkce: přednastavení i měření lze provádět v tomtéž souřadnicovém měřicím stroji.
 • Souřadnicový měřicí stroj GLOBAL Silver nabízí přesnost MPEE od 1,4 + l/333 μm. Lze jej tak výhodně využít v buňkách EDM k zajišťování přesnosti měření odpovídající nejpřesnějším výrobním centrům.
 • Souřadnicové měřicí stroje GLOBAL Silver jsou synonymem vysoké výkonnosti – nabízejí špičkovou rychlost měření, čímž zajišťují prokazatelný nárůst výkonnosti buňky.
 • Zákazníci společnosti GF AgieCharmilles využívající buňky EDM získávají při přednastavování a provádění měřicích úloh celosvětovou odbornou technickou podporu společnosti Hexagon Metrology.
 • Vlastnosti a výhody

   

  • integrace* do nových či stávajících souřadnicových měřicích strojů;
  • kompatibilita s libovolným obráběcím a paletovým systémem;
  • umožňuje použití spínacích dotekových i skenovacích sond;
  • CNC, manuální či kombinovaný režim měření;
  • vyrovnávání montážních elektrod upínacích systémů a vřeten;
  • podpora náhodného nakládání palet libovolných rozměrů a tvarů;
  • kompletní přednastavení elektrod a obrobků. Přesnost výsledků závisí na typu použitého souřadnicového měřicího stroje;
  • výpočet všech možných hodnot korekce (vzdálenosti X, Y, Z a úhly A,B,C) a jakýchkoli hodnot vyžadovaných typem obrábění nebo určitým modelem stroje;
  • data přednastavení jsou plně konfigurovatelná na základě formátu požadovaného výrobním centrem, pro nějž jsou určena, a navíc je k dispozici kompletní knihovna výstupních formátů připravených k použití;
  • účinná podpora sledování úloh a obrobků;
  • knihovna maker přednastavení je kdykoli volně rozšiřitelná tak, aby odpovídala novým či změněným požadavkům přednastavení;
  • možnost propojení s aplikací Workshop Manager v rámci automatizovaného pracoviště;
  • možnost propojení se systémy identifikace obrobku či systémy ověřování upnutí přípravků (volitelné funkce, jež nejsou zahrnuty ve standardní nabídce);
  • podpora poskytovaná kvalifikovaným personálem globální sítě technických služeb a podpory společnosti Hexagon Metrology.

  * Nabídka nezahrnuje obráběcí systém, příslušenství, palety, podporu,  systémy identifikace obrobků ani DNC či LAN připojení pracovní stanice pro přednastavení. Výrobní centrum určené pro přednastavení dat musí být zajištěno pro příjem hodnot korekcí.

 • Ke stažení
 • Applications

Software downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.