MSC CoSim

Där multifysik blir verklighet

MSC CoSim

Översikt

Samsimulering ger ingenjörer en unik, mer komplett och holistisk prestandainsikt genom att koppla ihop flera simuleringsdiscipliner. Multibody Dynamics (MBD), Computational Fluid Dynamics (CFD) och strukturanalys (FEA) kan kopplas ihop tack vare MSC CoSim. Beroende på typen av analys kan ingenjörer använda Hexagons lösningar på två sätt – samsimulering (tillämpar flera fysiker på modellen samtidigt) eller kedjesimulering (överföra lastfallresultat från en analys till nästa). 
 

Ökad noggrannhet och precision

”Förmågan att snabbt och enkelt titta på alternativ med samsimulering i en tid då vi inte är låsta i något särskilt tillvägagångssätt bör göra det möjligt att uppfylla prestandakraven med en lättare fjädring som kan förbättra fordonets bränsleekonomi.” Teknisk expert på avdelningen Endurance Attribute and Chassis CAE, Volvo

Snabbare analysprestanda

”Adams-Marcs samsimuleringskapacitet uppfyller mer än väl våra riktlinjer för rimliga resultat på rimlig tid. Med upp till 90 % kortare beräkningstid blir optimering med avancerad icke-linjär FEA praktisk. En sådan utveckling ger stora fördelar och är avgörande för vår produktutveckling och vi är stolta över att samarbeta med MSC för att utveckla tekniken.” - Chefsingenjör, Litens Automotive Group
   


MSC samsimuleringstekniker

Beroende på typen av analys kan ingenjörer använda MSC-lösningar på två sätt – samsimulering (tillämpar flera fysiker på modellen samtidigt) eller kedjesimulering (överföra lastfallresultat från en analys till nästa).

1. MSC CoSim-motor

MSC CoSim-motorn har utvecklats för att tillhandahålla ett samsimuleringsgränssnitt för direkt koppling av olika discipliner med ett multifysikramverk. MSC CoSim gör det möjligt för ingenjörer att ställa in samsimuleringsmodeller mellan Adams, Marc, MSC Nastran, scFLOW och scSTREAM.

2. Övriga öppna samsimuleringslösningar

Förutom CoSim-motorn stöder Hexagon även en lista över andra samsimuleringsmetoder, inklusive Functional Mock-up Interface (FMI), Adams Marc Co-Simulation Interface (ACSI) och så vidare.

3. Kedjesimulering

Kedjesimulering gör det möjligt för CAE-ingenjörer från olika avdelningar att integrera flera discipliner i följd och förbättra den övergripande simuleringsnoggrannheten. Till exempel överförs väglastdata från en Adams Full Vehicle-modell till MSC Nastran-modellen nedströms för belastnings- och hållbarhetsanalyser.

MSC samsimuleringstillämpningar:

 • Fluids + Multibody Dynamics
 • Vätskor + Strukturer

  Flexibel platta i ett tvärflöde

  Flagga på en flaggstång fladdrar i vinden  Ventil i en tanköppning

  Membranventilen är deformerad på grund av vätskekraften  Simulering av fartygspropellrar med vätskestrukturinteraktion

  Vattenstråle som träffar en svängbar platt platta

 • Flerkroppsdynamik + strukturer

  Fordonsbatteri repat av hinder

  Simulering av torkarbladsmekanik  ATV kör på trottoarkant

  Simulering av formningsprocess  Simulering av upphängningssystem med icke-linjär bussning

   

 • Multibody Dynamics + Controls
 • Multibody Dynamics + 3D-miljö

  ADAS och simulering av autonom körning

   

 • Vätskor + 1D-simulering

  Detailed combustion gasses simulation integrated with 1D system modeling
  Detailed cooling water 3D analysis incorporated in the 1D system model

   

 • Multibody Dynamics + Structures + Acoustics
 • Electromagnetics + Structures + Acoustics
 • Vätskor + akustik (aeroakustik)

  Ljudundersökning för avgassystem