Absolute Tracker: Automated Production

Automatiserad tillverkning med oöverträffad precision

Kontakta oss

Megarob_big_wo-Vario_00275-B
Våra automatiserade Laser Tracker-lösningar bygger på erfarenhet av applikationer inom automatiserad inspektion och banar vägen för reell mätteknik-assisterad montering. Att låta ett avancerat mätverktyg få direkt kontroll över produktionsprocessen är nästa steg på vägen mot riktigt smart tillverkning.

7DoF med AT960

Automatiserade system för produktionsstyrning bygger på den kapacitet för sex frihetsgrader (6DoF) som finns hos Leica Absolute Tracker AT960, vilket gör det möjligt att med stor precision spåra och orientera en sensor inom en mätvolym på upp till 60 meter i diameter.

I kombination med vårt Real-Time Feature Pack (RTFP) uppgraderas AT960 till ett system som uppfyller kraven vad gäller deterministisk mätdataleverans vid robotstyrning i realtid. RTFP är baserat på det väletablerade EtherCat-protokollet och möjliggör leverans av 6DoF-data med precisa tidsstämplar och med en frekvens av 1000 Hertz – även kallat 7DoF-mätdata.

Om en styrsensor som Leica T-Mac integreras vid produktionsstället kan en AT960 som utökats med RTFP tillhandahålla styrning med stor precision vid applikationer som omfattar processer såsom maskinbearbetning, montering av detaljer eller andra typer av robotstyrda produktionsaktiviteter där precision är av största vikt.

Denna automatiserade lasertracker-baserade teknik har potential att implantera en aldrig tidigare skådad nivå av precision alldeles i hjärtat av tillverkningsprocessen – med kvalitetsstyrning i samma stund som komponenten produceras snarare än efteråt. Det innebär att mindre material går till spillo, mindre bortkastad tid och produkter av bättre kvalitet.

Leica Absolute Tracker AT960 7DoF Explained

Känna-Tänka-Agera: Grunden hos 7DoF-funktionen i Leica Absolute Tracker AT960. Upplev realtidskorrektion av automatiserade tillämpningar för tillverkning av stora volymer med hjälp av lasertrackerteknik.