DESIGNER 2023.1

Several new enhancements have been made in the 2023.1 version of DESIGNER, Hexagon’s CAD application for manufacturing. Here are some of the major highlights:

Kontakta oss

Allmänna förbättringar

Nytt användargränssnitt

DESIGNER 2023.1 har ett nytt och förbättrat användargränssnitt med ett nytt strukturträd och ny kommandodialogdesign. Det nya strukturträdet centraliserar hanteringen av alla element i modellen och har kraftfulla filtreringsfunktioner som gör det enklare att hantera stora komplexa modeller. Kommandodialogrutorna läggs nu över i det grafiska området och möjliggör full kompatibilitet med det nya strukturträdet.

DESIGNER 2023.1 Nytt användargränssnitt

Förbättringar av reverse engineering

Rita ytor på nät

En ny beläggningsmetod har introducerats i REcreate Reverse Engineering-sviten. Det gör att du kan definiera ett patchwork på ett nät och använda dem att skapa ytor i farten. Det här nya omvända ingenjörsverktyget är ett snabbt och enkelt sätt att skapa friformsytor med fullständig kontroll.

DESIGNER 2023.1 Rita ytor på mesh

Ersätt CAD-ytor med mesh

En ny metod har lagts till i Reverse Engineering-sviten: möjligheten att ersätta analytiska CAD-ytor med plana och cylindriska områden i en meshkonstruktion. Detta gör det snabbare och effektivare att skapa en önskvärd startpunkt för mer komplexa processer för reverse engineering.

DESIGNER 2023.1 Ersätt CAD-ytor med mesh

Upptäcka och extrahera defekter

Möjligheten att upptäcka och extrahera defekter i en modell har lagts till. Detta verktyg kan användas för att hitta defekter i en fysisk del som har scannats och sedan jämföras med en nominell CAD-modell.

DESIGNER 2023.1 Upptäcka och extrahera defekter

Förstärkningar av plåt

Sektioner i plåt

Förutom automatisk igenkänning av cirkulära och rektangulära rör kan användaren manuellt specificera andra sektionsformer så att de inkluderas i Manufacturing Pack. Materiallistan i Manufacturing Pack innehåller nu viktiga måttdata som kan användas för att skapa en klipplista eller hjälpa till med offerter.

DESIGNER 2023.1 Plåt – sektionsdelar

 • DESIGNER 2023.1 videos

  Rita ytor på nät

  I DESIGNER 2023.1 har vi lanserat en ny beläggningsmetod i programsviten REcreate Reverse Engineering. Det gör att du kan definiera ett lapptäcke på ett nät och använda lapptäcket och nätet för att skapa ytor i farten. Det här nya omvända ingenjörsverktyget är ett snabbt och enkelt sätt att skapa friformsytor med fullständig kontroll.

  Replace CAD faces with meshes

  We have added a new approach to the Reverse Engineering suite; the ability to replace analytical CAD faces with planar and cylindrical regions of a mesh. This makes it fast and efficient to create a desirable starting point for more complex reverse engineering processes.

  Defect Detection

  In DESIGNER 2023.1 we have added the ability to detect and extract defects in a model. This tool can be used to find defects in a physical part that has been scanned and then compared to a nominal CAD model.