DESIGNER 2022.4

Several new enhancements have been made in the 2022.4 version of DESIGNER, Hexagon’s CAD application for smarter manufacturing. Here are some of the major highlights:

Kontakta oss

General enhancements

Using DESIGNER 2022.4, users can generate a part-list, or bill of materials (BOM), to list all the parts along with their quantities and relevant PMI (Product Manufacturing Information) such as material and type of part. In addition, DESIGNER 2022.4 has a powerful new structure tree which allows for easy management of all the data in the model and the search and filtering functionality which make it easy to make changes to specific elements in the model. Overall, the performance and user experience has been enhanced, making functionality more intuitive and easier to navigate.

DESIGNER 2022.4 General enhancements

Reverse engineering enhancements

Reverse engineering capabilities have been further enhanced in DESIGNER 2022.4 to give more power and control to the user. In particular, the automatic surfacing tool is now more intuitive, outputting higher quality surfaces faster.

DESIGNER 2022.4 Reverse engineering

Sheet metal enhancements

DESIGNER 2022.4 offers better discoverability of useful functionality when using the quick search facility. When splitting faces, the split can now be split asymmetrically, which is the only correct solution in certain circumstances. Finally, creating a manufacturing pack now benefits from the automatic recognition of circular and rectangular hollow sections.

DESIGNER 2022.4 Sheet metal

 • DESIGNER 2022.4 videos

  Allmänna förbättringar

  Med hjälp av DESIGNER 2022.4 kan användare generera en reservdelslista eller materiallista (BOM) för att lista alla delar tillsammans med deras kvantiteter och relevant PMI (Product Manufacturing Information) som material och typ av del. En enhet på översta nivån har lagts till i strukturträdet som gör det möjligt att markera eller avmarkera alla element, visa eller dölja alla element, dölja och expandera alla grupper, tillsammans med koncept för aktiva grupper och arbetsplaner samt instanshantering. Totalt sett har prestandan och användarupplevelsen förbättrats, vilket gör funktionerna mer intuitiva och enklare att navigera.

  Förbättringar av reverse engineering

  Reverse engineering-verktygen har förbättrats ytterligare i DESIGNER 2022.4. Det automatiska beläggningsverktyget har gjorts kraftfullare och mer användarvänligt. Användbara verktygstips har lagts till i funktionerna för att förbättra upptäckt. När attribut ändras beräknas och visas resultaten omedelbart, vilket ökar hastigheten och effektiviteten. Användare kan skriva ut en enda ytmodell för snabbare resultat av hög kvalitet.

  Plåtförstärkningar

  Med DESIGNER 2022.4 är det lättare att byta ut en plåtdel genom att ta bort en bockning och lägga till den på en annan lämplig plats för att förbättra integreringen av konstruktionen av plåtdelar, för att förbättra utnyttjandet av råvaruplåten. Vid klyvning av ytor kan klyvningen nu göras asymmetriskt, vilket är den enda rätta lösningen under vissa omständigheter. Den nya röridentifieringsfunktionen gör det möjligt för användaren att snabbt skilja runda och rektangulära rördelar från andra plåtdelar. Det snabbar upp processen för att skapa ett Manufacturing Pack.