DESIGNER 2022.1

DESIGNER 2022.1 omfattar flera nya förbättringar. Nedan beskrivs de viktigaste kortfattat:

Kontakta oss

Skapa olika arbetsytor

Med hjälp av DESIGNER 2022,1 kan användare skapa arbetsytor på relevanta punkter av element på ett snabbare och enklare sätt. Användare kan helt enkelt välja elementen och klicka fast arbetsytan på en lämplig plats på modellen. 

Arbetsyta

Skapa GDML

DESIGNER 2022.1 kan användas för att definiera och generera GDML-filer. GDML-filer kan användas för att representera den digitala tvillingen av en fysisk verktygsmaskin eller fixtur.

GDML

Rutnätsfunktioner och reverse engineering-förbättringar.

REcreate-modulen har förbättrats på många sätt, hastigheten och prestandan har förbättrats. Rutnätsfunktionerna och elementen från rutnätskommandon är nu kraftfullare.

Rutnätsfunktioner

Förstärkningar av plåt

DESIGNER 2022.1 har stora förbättringar av plåtfunktionaliteten, inklusive stöd för kanter, etsade detaljer, tappar och mycket mer.

DESIGNER-Sheet-Metal

Komplext elektrodstöd

Elektrodmodulen i DESIGNER 2022.1 är kraftfullare, med möjligheten att skapa elektroder från vilken ytmodell som helst, utan att någon delförberedelse krävs. Detta minskar drastiskt den tid som krävs för att skapa komplexa elektroder. 

Elektrod

 • DESIGNER 2022.1-videor

  Skapa ett arbetsplan

  Med hjälp av DESIGNER 2022.1 kan användaren nu skapa arbetsplan på relevanta punkter av element på ett snabbare och enklare sätt. Användaren kan helt enkelt välja elementen och klicka fast arbetsplanet på en lämplig plats på modellen.

  GDML creation

  DESIGNER 2022.1 can be used to define and generate GDML files. GDML files can be used to represent the digital twin of a physical machine tool or fixture.

   

  Rutnätsfunktioner och förbättringar inom omvänd konstruktion

  REcreate-modulen har förbättrats på många sätt. Hastigheten och prestandan har förbättrats och rutnätsfunktionerna och element från rutnät-kommandona är nu mer kraftfulla.

  Förbättrade plåtfunktioner

  DESIGNER 2022.1 har fått stora förbättringar av plåtfunktionaliteten, inklusive stöd för kanter, etsade detaljer, tappar och mycket annat.  Complex electrode support

  The electrode module is now more powerful, with the ability to create electrodes from any surface model, without any part preparation required. This will drastically reduce the time required to create complex electrodes.