DESIGNER 2022.3

Flera nya förbättringar har gjorts i 2022.3-versionen av DESIGNER, Hexagons CAD-applikation för smartare tillverkning. Här är några av höjdpunkterna:

Kontakta oss

Filtrering av strukturträd

Det nya strukturträdet har blivit mycket mer kraftfullt och användarvänligt i DESIGNER 2022.3. Möjligheten har införts att gruppera element efter färg för att komplettera gruppen efter elementtyp och användardefinierade grupperingsalternativ. Totalt sett har användbarheten förbättrats, och det finns nu mer granularitet när man arbetar med trådramselement, vilket ger mer kontroll och synlighet för användaren. Dessutom har sök- och filtreringsfunktioner lagts till i trädet, vilket ger bättre kontroll över elementen i modellen.

DESIGNER 2022.3 Strukturträdsfiltrering

Lätt att skapa arbetsplan

Det har blivit enklare än någonsin att skapa arbetsplan. Klicka bara på arbetsplanswidgeten i nedre vänstra hörnet av grafikytan för att skapa ett nytt arbetsplan. Användaren kan göra detta när som helst, oavsett om de redan kör ett kommando. Detta gör det enkelt att skapa eller ändra geometrin korrekt varje gång. Därutöver har kommandot för att skapa arbetsplan förbättrats för att göra det lättare att skapa arbetsplan på relevanta gränspunkter för cylindriska eller svarvade delar.

DESIGNER 2022.3 Enkelt att skapa arbetsplan

Förbättringar av omvänd konstruktion

De dedikerade verktygen och allmänna CAD-funktionerna för reverse engineering har förbättrats för att skapa en mer kraftfull, strömlinjeformad och användarvänlig lösning. Beräkningarna går snabbare, grafiken är bättre och många kommandon stödjer nu fragmenterade datauppsättningar bättre. Ladda och redigera flera moln samtidigt, generera ytor och fasta kroppar från rörformade nät automatiskt. Skapa automatiskt fria ytor snabbare och med bättre kvalitet med den nya beläggningsmetoden: detaljlinjer i enklicks ytkommandot.

DESIGNER 2022.3 Förbättringar inom omvänd konstruktion

Avancerad beläggning

Kommandot för avancerad yttrimning, redigering av gräns, är nu en mer automatisk lösning. Att trimma ytor eller sidor till mindre gränser har alltid gått snabbt, och krävt få indata från användaren, och nu går utökningen av ytor och sidor till yttre gränser lika snabbt. Det gör att ytreparation och trimning går mycket snabbare, med färre inmatningar av användaren för att uppnå önskat resultat.

DESIGNER 2022.3 Avancerad beläggning

Plåtförbättringar

Vid sidan av en ny trekantig hörnavlastning har sättet som hörnavlastningar läggs till för en plåtdetalj förbättrats. När man lägger till etsning till en detalj väljs målytan automatiskt, vilket sparar extra steg i processen. När man arbetar med en enhet har processen för att ställa in materialformer förbättrats genom att delarna automatiskt döljs med en egenskapsuppsättning, och resultaten av detta arbete kan exporteras till ett Manufacturing Pack som innehåller DXF-filer för de platta delarna och en platt materiallista som CSV-fil.

DESIGNER 2022.3 Plåtförbättringar

 • DESIGNER 2022.3 videos

  Structure Tree filtering

  The new Structure Tree has become a lot more powerful and user-friendly in DESIGNER 2022.3. The ability to group elements by colour to complement the group by type of element and user-defined grouping options have been introduced. Overall, usability has been improved and there is now more granularity when working with wireframe elements, giving more control and visibility to the user.

  Lätt att skapa arbetsplaner

  Det har blivit enklare än någonsin att skapa arbetsplaner. Användare kan helt enkelt klicka på arbetsplanswidgeten i det nedre vänstra hörnet av det grafiska området för att skapa en ny arbetsplan. Användarna kan göra detta när som helst, oavsett om de redan kör ett kommando eller inte. Det gör det enkelt att skapa eller modifiera geometrin korrekt varje gång.

  Förbättringar av reverse engineering

  Dedikerade reverse engineering-verktyg och allmänna CAD-funktioner för reverse engineering har förbättrats för att skapa en kraftfullare, mer strömlinjeformad och användarvänlig lösning. Beräkningarna går snabbare, grafiken är bättre och många kommandon stödjer nu fragmenterade datauppsättningar bättre.

  Advanced Surfacing

  The advanced surface trimming command, edit boundary, is now a more automatic solution. Trimming surfaces or faces to smaller boundaries was always fast, with requiring few user inputs, and. But now, the extension of faces and surfaces to outer boundaries is now just as quick. This makes surface repair and trimming much faster with fewer user inputs required to get the desired results.

  Plåtförstärkningar

  Vid sidan av en ny trekantig hörnavlastning har sättet som hörnavlastningar läggs till för en plåtdetalj förbättrats. När man lägger till etsning till en detalj väljs målytan automatiskt, vilket sparar extra steg i processen. När man arbetar med en enhet har processen för att ställa in materialformer förbättrats genom att delar automatiskt döljs med en egenskapsuppsättning.