Absolute Scanner: Modulär

Absolut modulär skanningsfunktion

AS1_Modular_800x824

Ready to get started?

Talk to an expert and discover what Hexagon can do for your organization.

Absolute Scanner AS1 är byggd med en banbrytande modulär maskinvaruarkitektur som gör att den kan fungera som 3D-sensor för både en lasertracker och en portabel mätarm. Var och en av dem kan användas som referenssystem för de scanningsdata som AS1 samlar in.

Absolute Arm är ett väletablerat referenssystem som är vida känt för sin mätning med hög noggrannhet för mätvolymer upp till 4,5 meter i diameter. Detta är tack vare de patenterade Absolut-kodomvandlarna som är inbyggda i varje led på armen, som garanterad oöverträffad positioneringsnoggrannhet.

Eller så gör Absolute Positioner AP21 det möjligt för AS1 att drivas med positionsreferens från en Leica Absolute Tracker AT960. Enheten innehåller en reflektor med hög noggrannhet som kan spåras exakt av AT960 på upp till 30 meters avstånd, med Absolute Trackers unika PowerLock-funktion som gör att trackern kan vara låst på målet hela tiden under mätningen. AP21 har också en uppsättning lysdioder. Genom dem kan trackerns minikamera med variozoom beräkna otroligt noggranna skannerorienteringsdata.

Något som är viktigt för denna modularitet som gör det möjligt för AS1 att spänna över både maskinvaruplattformer för lasertrackers och portabla mätarmar är Hexagons patenterade kinematiska ledsystem, som gör det möjligt för sensorerna att snabbt och enkelt installeras på och monteras av en positioneringsenhet. Det här systemet är väletablerat med Absolute Arm-produktekosystemet, samt med Hexagon CMM-utbudet. Den har nu introducerats i lasertrackervärlden i och med skapandet av AP21.

Tack vare den kinematiska leden kan AS1 fästas på antingen AP21 eller en 7-axlig Absolute Arm  med bara en tryckning på en enda låsväxel, och ingen tidskrävande ominriktning krävs när du växlar – du kan bara ansluta den och fortsätta mäta.

Detta modulära koncept har enorm potential när det gäller att spara tid och sänka investeringsbehov. På ett fordonsverkstadsgolv skulle samma AS1-skcannermodul flyttas efter behov mellan Absolute Arm som används till invändig kvalitetskontroll och en AP21 och Absolute Tracker i pilotanläggningen som utför inspektion av planhet och sprickor. I en flygkontext kan samma AS1-modul växlas fram och tillbaka efter behov mellan skanning av räfflor i vingen med en Absolute Arm och vingens yttre yta med en AP21 och Absolute Tracker.

Det modulära konceptet som AS1 är byggt utifrån möjliggör bättre användbarhet jämfört med mer traditionell skannermaskinvara. Eventuella funktionalitetsproblem kan isoleras till antingen positioneraren eller skannern, så endast den påverkade delen av systemet behöver reparation/ersättning – detta är användbart vid automatisering, där en kollision skulle kunna lösas av användaren genom att han/hon genast kan växla till en andra skannerenhet med nästan ingen förlust av systemets genomströmning.

Den fullständiga potentialen hos AS1 har ännu inte helt avslöjats, men det här vet vi: framtiden är modulär.

AS1: Möt världens första 3D-skanner för tracker och arm

Leica Absolute Tracker AT960

Högpresterande 6DoF lasertrackerteknik i ultra-portabelt och användarvänligt format

Absolute Scanner AS1

Vår marknadsledande 3D-laserskanner för arm och tracker, manuell och automatiserad

Om Portabla mätarmar

Vårt marknadsledande Absolute Arm-sortiment låter dig integrera mätteknik direkt i tillverkningsmiljön, där processförbättringar...