Absolute Scanner: Hastighet

Absolut snabba skanningsprestanda

AS1_Speed_800x428

Ready to get started?

Talk to an expert and discover what Hexagon can do for your organization.

När det gäller snabb 3D-mätning finns det inget som motsvarar Absolute Scanner -utbudet.

Vi har Absolute Scanner AS1, som kan samla in upp till 1,2 miljoner datapunkter per sekund med en linjehastighet på 300 Hertz – även vid maximal datakvalitet och inställningar för skanningslinjebredd – vilket möjliggör mätning av ytor och delar utan att man behöver sakta ned för att garantera datakvalitet. AS1 är också fullständigt kompatibel med snabb automatisering, vilket gör nya världar av mätning med hög produktivitet möjliga. AS1-enhetens programmerade robotskanningsbana behöver inte längre begränsas av scannerns datainsamlingshastighet – AS1 har utformats för att hålla jämna steg med smart tillverkning.

Sedan har vi Absolute Scanner LAS-XL, med sin skanningslinje på upp till 600 mm och en standoff på upp till 1000 mm. Det möjliggör extremt hög produktivitet för laserskanning av stora ytor och djupa hålrum som normalt är utom räckvidd för en trackerdriven 3D-laserscanner.

Absolute Scanner LAS kompletterar utbudet och är byggd med samma skanningsteknik med ”svävande punkter” som LAS-XL. Det gör det möjligt att noggrant scanna flera typer av ytor, färger och ytskikt i ett enda skanningspass via automatisk exponeringskontroll för varje individuell mätdatapunkt, så att produktiviteten ökar vid 3D-scanning av komplexa delar av olika material.

 

Leica Absolute Tracker AT960

Högpresterande 6DoF lasertrackerteknik i ultra-portabelt och användarvänligt format

Absolute Scanner AS1

Vår marknadsledande 3D-laserskanner för arm och tracker, manuell och automatiserad

Leica Absolute Scanner LAS-XL

Tänk 3D-laserscanning, men i större format. LAS-XL handlar om storskalig digitalisering som görs snabbt och enkelt.