Oprogramowanie Komputerowego Wspomagania Inżynieryjnego (oprogramowanie CAE)

Oprogramowanie Komputerowego Wspomagania Inżynieryjnego (CAE) firmy Hexagon Manufacturing Intelligence umożliwia projektantom, inżynierom i analitykom symulację produktu oraz wydajności procesu przy użyciu metody elementów skończonych (MES - ang. FEA), metody obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oraz analizy typu Multibody Dynamics (MBD), jak również zapewnia narzędzia do oszacowania kosztów i optymalizacji projektu.

Formularz zapytania o produkt