Optymalizacja Kontroli Narzędzi Medycznych

W Jaki Sposób Można Wykorzystać Konfigurację Wszechstronnej Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej, Aby Zwiększyć Wydajność?

Probe in use
Producenci urządzeń medycznych często wymagają jakościowej kontroli wymiarowej części z różnorodnych materiałów, które nie wymagają pomiarów bezstykowych. Niezależnie od tego, czy przeprowadzają kontrolę części wyprodukowanej we własnych zakładach, czy też próbują  przeprowadzić weryfikację części pochodzących od  dostawców, producenci potrzebują elastycznego rozwiązania, które pomoże im zmierzyć wszystkie rodzaje złożonych cech. Na przykład proces otryskiwania wykorzystuje dwa różne rodzaje materiałów, takich jak miękkie tworzywo sztuczne lub guma oraz twarde tworzywo. W tym przypadku może być wymagane zastosowanie wielu technik pomiarowych, włącznie z pomiarem stykowym i bezstykowym.

Znalezienie idealnego rozwiązania pomiarowego, za pomocą którego można przeprowadzić te procesy, może być trudne, ponieważ wiele systemów metrologicznych charakteryzuje się ograniczoną elastycznością. Większość rozwiązań ogranicza się do jednego rodzaju sondy, co sprawia, że realizacja nowego zadania wymagającego zastosowania dodatkowych możliwości jest trudniejsza. W przypadku większości instrumentów i urządzeń medycznych najlepsze rozwiązanie stanowi połączenie sond. System wieloczujnikowy, dzięki wyeliminowaniu czynności związanych z przygotowaniem materiału, aby móc dokonać wymiany systemów w przypadku kontroli części o odmiennych wymaganiach metrologicznych, sprawia, że proces pomiarowy staje się bardziej wydajny. Systemy wieloczujnikowe zmniejszają również całkowity koszt sprzętu wymagany do przeprowadzenia operacji pomiarowych, umożliwiając bardziej wszechstronne wykorzystanie jednego elastycznego urządzenia, aby wspomagać potrzeby związane z zapewnieniem jakości dla pełnego asortymentu wytwarzanych produktów.

Skanowanie Powierzchni Miękkich Tworzyw
Świetnym przykładem zastosowania procesu otryskiwania są narzędzia medyczne, w których wymagana jest kontrola powierzchni uchwytu lub powierzchni uszczelnienia.  Podczas pomiaru wielu typów tego rodzaju materiałów możliwość wydajnej kontroli powierzchni miękkich tworzyw bez odchyłek, a także pozyskanie trudniejszych (twardszych) cech z zachowaniem wymaganego poziomu dokładności stanowi wyzwanie.

HP-S-X1H firmy Hexagon Manufacturing Intelligence to analogowa sonda skanująca, która umożliwia użytkownikom dokładny pomiar powierzchni twardszych tworzyw. Sonda ta może przeprowadzać kontrolę w wielu trybach pomiarowych, w tym dyskretnych punktów powierzchni dla większej dokładności geometrycznej oraz kontrolę stykową dla pozyskania gęstszych danych pomiarowych cech, włącznie z kształtem i profilami. Dzięki tej sondzie dostępne są również inne specjalne tryby pomiarowe, takie jak pomiary z auto-naprowadzaniem do kontroli lokalizacji wpustów (rowków) oraz pomiary kontrolowanej cechy (feature controlled scanning) dla niekonwencjonalnych cech powierzchni.

Aby szybciej pozyskiwać dane, bezstykowy skaner laserowy HP-L zbiera dane chmury punktów o dużej gęstości i może zapewnić maksymalną wydajność w przypadku kontroli złożonych powierzchni oraz części wykonanych z trudnych do zmierzenia materiałów. Dodatkowo oferując większą wydajność i krótszy czas pomiarowy, skaner laserowy HP-L zapewnia pełną kontrolę części, jednocześnie identyfikując miejscowe odchyłki. Elementy cienkościenne, miękkie tworzywa, części z blachy oraz powierzchnie o dowolnych kształtach są odpowiednio dostosowane do przeprowadzania kontroli za pomocą sondy HP-L.

To, co dotychczas  było nieosiągalne
W pewnych przypadkach w procesie otryskiwania producenci mogą stosować półprzejrzyste materiały. W przypadku tego rodzaju materiałów, optyczna sonda HP-C-VE oferuje dokładne pomiary, gdzie dyspersja światła ze skanera laserowego może mieć wpływ na wyniki pomiarowe.

Dodatkowo HP-C-VE stanowi idealne rozwiązanie w przypadku części, które wymagają kontroli w niewielkiej przestrzeni, gdzie sonda stykowa po prostu ich nie widzi. Zalety optycznej sondy HP-C-VE pozwalają użytkownikom na bardziej wydajną kontrolę wszystkich obszarów części, oferując skośne oświetlenie od góry badanej cechy geometrycznej.

Zawsze Mierz
W przypadku kontroli części, które mają takie cechy lub składają się z takich materiałów, których żadna inna technologia oferowana przez sondy nie może zmierzyć, konieczne jest rozważenie wieloczujnikowego systemu pomiarowego jako rozwiązania metrologicznego.  Wiele wspomagających czujników stanowi jedynie jeden bardzo istotny aspekt tego procesu decyzyjnego. Nie tylko ogromne znaczenie mają rodzaje wspomagających czujników - liczy się również potencjał pomiarowy systemu. Na przykład bardzo ważna jest prostota oraz wydajność związana z wymianą narzędzi każdej sondy, jak również przyszłościowy potencjał nowej technologii sond pomiarowych. Dlatego firma Hexagon opracowała maszynę GLOBAL S z pakietem możliwości Multi-Purpose (Wszechstronność). W skład pakietu "Wszechstronność" wchodzi magazynek wymiany sond HR-R do przeprowadzania rzetelnych pomiarów bezstykowych, redukujący czas cyklu pomiarowego, a także czas pracy operatora. Magazynek wymiany sond HR-R wspomaga wszystkie niezbędne przyłącza (porty) dla pełnego asortymentu opcji sondy GLOBAL S, w tym przyłącza nagrzewania dla skanującego sensora laserowego HP-L oraz sondy wizyjnej HP-C-VE, dzięki czemu nie ma opóźnień w czynnościach pomiarowych.

Elastyczność strategii pomiarowej jest istotna dla zachowania wydajności, co ma ogromne znaczenie dla producentów wytwarzających wiele różnorodnych części bądź koncentrujących się na elementach z różnymi cechami, wykonanych z różnych rodzajów materiałów oraz o różnych charakterystykach powierzchni. Maszyna GLOBAL S z pakietem "Wszechstronność" stanowi rozwiązanie typu "wszystko w jednym" do pomiaru tego rodzaju części i cech. Dzięki połączeniu sondy dotykowej i wielu sond bezstykowych, a także dodatkowemu magazynkowi sond producenci mogą zyskać elastyczność i powtarzalność niezbędną do optymalizacji najbardziej wymagających zadań pomiarowych.