Optimalizace Kontroly Lékařských Nástrojů

Použití Víceúčelové Konfigurace Sms ke Zvýšení Efektivity

Probe in use

Výrobci lékařských nástrojů často vyžadují rozměrovou kontrolu dílů, které jsou vyrobené z různých materiálů a vyžadují tak bezkontaktní měření. Ať společnosti kontrolují díly vyrobené interně nebo ověřují díly od dodavatelů, je nutné flexibilní řešení, které jim umožní měřit i ty nejsložitější díly. Například proces vstřikování plastů, který využívá dva různé typy materiálu, pryž nebo tvrdší plast. V těchto případech mohou být nezbytné různé měřicí metody včetně kombinace dotykového a bezkontaktního měření.

Nalezení ideálního měřicího řešení pro tyto procesy může být velmi obtížné, protože mnohá z nich nemají dostatečnou flexibilitu. Většina řešení je omezená na jeden typ snímače a pokud nová aplikace vyžaduje další funkce, je obtížné je přizpůsobit. U většiny lékařských přístrojů a zařízení je realita taková, že nejlepším řešením je kombinace snímačů. Díky multisenzorovému systému je proces měření efektivnější. Eliminuje manipulaci s výrobky při přenášení mezi různými systémy pro díly s rozdílnými požadavky na měření. Protože multisenzorové systémy disponují flexibilitou potřebnou k měření kompletní řady výrobků, díky využití jediného stroje také snižují celkové náklady na měření.

Skenování povrchů z měkkých materiálů
Dobrým příkladem použití vstřikovaných plastů jsou lékařské nástroje, u kterých je zapotřebí vyrobit povrch pro uchopení nebo těsnicí plochu. V těchto případech, při měření různých materiálů, je problém efektivně měřit povrch z měkkých materiálů bez jejich vychýlení a zároveň změřit prvky tvrdých dílů s vysokou přesností.

HP-S-X1H od společnosti Hexagon je dotyková skenovací sonda, která umožňuje přesně měřit povrchy z tvrdých materiálů. Měří v různých režimech včetně snímání jednotlivých bodů za účelem dosažení té nejvyšší geometrické přesnosti a kontaktního skenování pro vyšší hustotu naměřených dat pro vyhodnocení tvaru či profilu. S touto sondou lze používat i další specializované skenovací režimy, například samostředící režim pro vyhodnocení pozice drážek nebo zpětnovazební skenování, které se přizpůsobí povrchu.

V případě požadavku na rychlejší sběr dat umožňuje bezkontaktní laserový skener HP-L vytvoření mraku bodů s vysokou hustotou a dokáže poskytnout maximální výkon pro složité povrchy a díly vyrobené z obtížně měřitelných materiálů. Kromě nabídky vyšší produktivity a kratších dob měření nabízí laserový skener HP-L změření kompletního dílu a určení odchylek libovolného povrchového bodu. Skener HP-L je vhodny pro měření tenkostěnných dílů, měkkých materiálů, plechů a obecných tvarových ploch.

Co bylo kdysi nedosažitelné
V některých případech mohou výrobci během procesu vstřikování plastů použít průhledné materiály. U těchto typů materiálů nabízí optická sonda HP-C-VE přesné měření v případech, kdy by mohl výsledky měření negativně ovlivnit rozptyl světla z laserového skeneru.

Kromě toho sonda HP-C-VE představuje dokonalé řešení pro díly, které vyžadují měření ve stísněném prostoru nebo pro velmi malé prvky, kde není možné použít dotykovou spínací sondu. Optické výhody sondy HP-C-VE umožňují uživatelům kontrolovat všechny oblasti dílu mnohem efektivněji díky hornímu šikmému osvětlení kontrolovaných prvků.

Měření za všech okolností
Pokud je potřeba kontrolovat díly vyrobené z několika materiálů, které nemohou být měřeny jednotlivou snímací technologií, je nutné zvážit řešení v podobě multisenzorového měřicího systému. Nicméně podpora více senzorů je jen jedním veledůležitým aspektem rozhodovacího procesu. Důležité jsou nejen podporované typy snímačů, ale rovněž provozní vlastnosti systému. Důležitou se stává například snadná a efektivní výměna nástroje pro jednotlivé snímače, a také budoucí možnosti použití nových snímacích technologií.

Proto společnost Hexagon vyvinula stroj GLOBAL S s funkčním balíčkem Multi-Purpose. Balíček Multi-Purpose obsahuje zásobník sond HR-R pro spolehlivý bezobslužný provoz, který zkracuje doby měření a šetří čas obsluhy. Zásobník HR-R podporuje všechny potřebné porty pro celou řadu snímačů GLOBAL S, včetně zahřívacích portů pro laserovou sondu HP-L a kamerovou sondu HP-C-VE. Během měřicího programu tak nedochází k žádnému zpoždění.

Pro výrobce, kteří vyrábí mnoho různých typů produktů, nebo se zaměřují na díly s rozmanitými typy materiálů nebo vlastnostmi povrchu, je flexibilita měření zcela zásadní z hlediska udržení produktivity. Stroj GLOBAL S s funkčním balíčkem Multi-Purpose nabízí kompletní řešení pro měření těchto dílů. Prostřednictvím kombinace dotykových a bezkontaktních snímačů (a doplněním zásobníku sond) získají výrobci flexibilitu a opakovatelnost potřebné k optimalizaci těch nejnáročnějších výrobních postupů.