Elastyczne oprogramowanie REcreate

Elastyczność i możliwość współdziałania sprawia, że oprogramowanie REcreate jest systemem inżynierii odwrotnej przeznaczonym dla inteligentnej, opartej na danych produkcji

REcreate Flexible

Wysoce skalowalne oprogramowanie REcreate stanowi istotne połączenie między projektem, produkcją i systemami pomiarowymi producenta, tworząc integralną część nowoczesnego, wszechstronnego i inteligentnego środowiska produkcji. 

Oprogramowanie REcreate może działać jako samodzielny system lub zostać zintegrowane z urządzeniami pomiarowymi, a nawet systemami innych producentów, współdziałając z maszynami, które nie wykorzystują danych CAM, bądź też może stanowić część nowoczesnego rozwiązania CAD/CAM.

Wybór źródeł danych

Opracowane z myślą o współdziałaniu z technologiami innych producentów oprogramowanie RECreate może pozyskiwać dane poprzez połączenie bezpośrednio ze skanerem lub import danych siatki, bryły, powierzchni lub chmury punktów z różnych źródeł. Oprogramowanie może tworzyć formaty pliku dla CAM lub rysunków 2D oraz wykorzystywać niepełne (rozdrobnione) dane. 

Bezpośrednie modelowanie

Ponieważ oprogramowanie RECreate posiada funkcję bezpośredniego modelowania, użytkownicy zyskują możliwość swobodnego wypychania/wyciągania (push/pull) modelu, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty. To sprawia, że REcreate stanowi idealne rozwiązanie inżynierii odwrotnej. Użytkownicy nie potrzebują już szkicu projektu - teraz mogą tworzyć powierzchnie i bryły o dowolnych kształtach bezpośrednio z danych chmury punktów lub siatki.