Flexibilita REcreate

Díky své flexibilitě a interoperabilitě je REcreate systémem zpětného inženýrství pro chytrou výrobu založenou na datech

REcreate Flexible

Vysoká škálovatelnost tvoří základní propojení návrhovými, výrobními a kontrolními systémy výrobce, což ze softwaru činí nedílnou součást moderního a agilního chytrého výrobního prostředí. 

REcreate může fungovat buď jako samostatný systém, nebo ho lze integrovat do stávajících pracovních postupů a systémů třetích stran. Dokáže pracovat se stroji, které nepoužívají CAM data, nebo jako součást komplexního řešení CAD do CAM.

Volba zdrojů dat

Software RECreate, navržený pro interoperabilitu s technologiemi třetích stran, může zachytit data přímým připojením ke skenovacím zařízením nebo importem dat sítě, tělesa, povrchu nebo mračna bodů z různých zdrojů. Dokáže vytvářet formáty souborů pro CAM nebo 2D výkresy i používat fragmentovaná data. 

Přímé modelování

RECreate, vybavený systémem pro přímé modelování, nabízí uživatelům svobodu modelování tak, aby dosáhli požadovaného výsledku, což je ideální pro reverzní inženýrství. Výsledkem je, že uživatelé již nepotřebují drátěné náčrty a mohou místo toho vytvářet povrchy a tělesa volného tvaru přímo z dat mračna bodů nebo sítě.