CAEfatigue premium pakket

Geavanceerde willekeurige analyse-output 
Voor veel auto- en luchtvaartsystemen is het nodig om zowel de duurzaamheid te berekenen als de mogelijkheid van botsingen van individuele componenten uit te sluiten tijdens zware trillingsomstandigheden van de basis. Er bestaan nu geavanceerde frequentiedomeinmethoden waarmee de duurzaamheid en de respons in dezelfde analyse kunnen worden beoordeeld. Met de geavanceerde willekeurige analyse-output is het mogelijk om verplaatsings- en/of snelheids- en/of versnellings- en/of kracht RMS-niveaus en Power Spectral Density (PSD)-plots uit te voeren voor zowel absolute als relatieve responsen. Daarnaast wordt er een resttotaal van de kwadraten (RSS) berekend om rekening te houden met een eventuele afwijkende asrespons. Dankzij nieuwe opties voor nabewerking kan de relatieve respons van een willekeurig knooppunt vergeleken worden met de werkelijke afstand tot alle nabijgelegen knooppunten om de waarschijnlijkheid van botsingen (d.w.z. RATTLE) tussen aangrenzende onderdelen te controleren. De maximale respons wordt bepaald met behulp van een verhouding van de RMS (bijv. 3,0*rms) van een overeenkomstig waarschijnlijkheidsniveau op een Gaussische of Rayleigh-verdeling, of met behulp van een methode die rekening houdt met het aantal cycli van de respons. De geavanceerde willekeurige analyse-output is een uitstekende aanvulling voor het voorspellen van de constructierespons onder gecompliceerde belastingsomstandigheden die voorkomen in vele technische toepassingen in een grote verscheidenheid aan bedrijfstakken.

Berekening van de surrogaatbelasting 
De definitie van belastingen voor duurzaamheid is een zeer belangrijk onderwerp. Idealiter moet elke belasting die in een analyse of in een testprocedure in het laboratorium wordt gebruikt, zo dicht mogelijk in de buurt komen van hoe de klanten het product gebruiken. In de praktijk is het dichtstbijzijnde scenario dat bereikt kan worden, het meten van meervoudige gebeurtenissen en belastingen met meerdere inputs (met correlatie) van prototypevoertuigen (testbanen) en deze vervolgens opnieuw afspelen in het laboratorium of de analyseomgeving. Voor analyse is dit haalbaar en het is een veelgebruikte methode, hoewel het onderwerp testversnelling er niet gemakkelijk mee te behandelen is. Voor simulatie in laboratoria, vooral van componenten of subsystemen, is het nodig (meestal vanwege de beschikbare testapparatuur) om de belastingen te vereenvoudigen tot een enkele inputbelasting die één voor één wordt toegepast (bijv. X, dan Y, dan Z), wat aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt. Er worden momenteel twee gangbare benaderingen gebruikt. Ten eerste kan er een omhullende procedure worden toegepast op de belastingen, waarbij de verschillende belastingen worden gecombineerd tot een enkel afgevlakt profiel. Bij een klassieke toepassing van deze methode is er geen kennis van het constructiesysteem, dus er is geen garantie dat de omhulde belastingen dezelfde schadewaarden of -verdeling zullen veroorzaken. Ten tweede gebruiken we het concept van een Fatigue Damage Spectrum (FDS) waarbij een vereenvoudigde belasting wordt gecreëerd die dezelfde schade veroorzaakt op een hypothetisch 1 DOF-systeem (waarbij de resonantie door de belasting wordt verplaatst). Nogmaals, hierbij wordt geen rekening gehouden met het daadwerkelijke structurele systeem of de structurele systemen. Surrogaatbelasting levert een NIEUWE benadering, die een variatie is op de FDS-benadering, maar gebruik maakt van de werkelijke systeemeigenschappen. De Surrogate Loading-tool biedt een manier om een gecompliceerde tijdhistorische belasting met meerdere kanalen en gebeurtenissen om te zetten in een vereenvoudigde 'SURROGATE LOAD' die een zeer vergelijkbare spanning en schade voor het systeem oplevert als de complexe tijdhistorische test.

Berekeningen aan lasnaden in het frequentie- en tijddomein
CAEfatigue heeft een primeur in de sector! Wij bieden nu de mogelijkheid om een volledige puntlas-, naadlas- en door de gebruiker gedefinieerde lasanalyse uit te voeren in het frequentiedomein, naast de meer traditionele methoden die in het tijdsdomein worden gebruikt. Hierdoor kan een volledige voertuiganalyse, inclusief punt- en naadlassen, worden uitgevoerd met CF in het frequentiedomein of in het tijddomein.

  • Collateral

Onderdeel van 100% EV

Ontdek onze holistische benadering van eMobility